lyhonyeutonuocngoai

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

<p>Ly hôn có yếu tố nước ngoài là một vấn đề trong tư pháp quốc tế: Trên cơ sở các quy phạm và quy tắc áp dụng luật pháp, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 giải quyết vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài nhằm loại trừ những lúng túng trong quá trình áp dụng Luật.</p> <p>&nbsp;</p>

Pháp luật hiện hành quy định thế nào về ly hôn có yếu tố nước ngoài

<div class="quote"><span><span>Tôi và chồng tôi (người Đài Loan)&nbsp;kết hôn cuối năm 2014 đã đăng ký giấy kết hôn ở Việt nam rồi đến đầu năm 2015 chồng tôi về nước mất liên lạc đến nay,tôi không thể liên lạc gì được với anh ấy,này tôi muốn ly hôn để không vướng bận gì để tạo cuộc sống mới.vậy tôi phải làm sao?chi phí như thế nào?tôi chân thành cảm ơn.</span></span></div> <div><span><span>-Nguyễn Thanh Tuyền-</span></span></div>

Dịch vụ nổi bật