Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Đại Kim cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.


Bảng khai lý lịch

Mẫu khai lý lịch của cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự 


Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu văn bản thông báo giải thể doanh nghiệp 


Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Dịch vụ nổi bật