Biểu mẫu Thủ tục về Đất đai

Chuyên mục Biểu mẫu - Thủ tục về Đất đai được Luật Đại Kim cung cấp và cập nhật thường xuyên theo quy định pháp luật để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng.


Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất

Luật Đại Kim trong bài viết sau đây xin gửi tới các bạn Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất được áp dụng trong trường hợp người sử dụng đất xin gia hạn sử dụng đất.


Đơn xin thuê đất nông nghiệp, kinh doanh

Mẫu đơn xin thuê đất cần dùng khi một cá nhân, tổ chức muốn thuê đất của cá nhân hay tổ chức khác dùng vào việc kinh doanh của mình. Đơn xin thuê đất này được sử dụng rộng rãi, có ghi rõ các điều khoản cần thiết bên trong nội dung.


Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Trước khi xây dựng công trình, nhà ở, khu đô thị, các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân đều phải xin giấy phép xây dựng kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD. Dưới đây Luật xin giới thiệu tới các bạn hai Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Nội dung chi tiết mời các bạn tải về để tham khảo.


Mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất là mẫu thông báo do cơ quan thuế trực tiếp ban hành để thông báo với người nộp thuế nhà đất biết được số tiền thuế nhà đất mà người nộp thuế phải nộp... Mẫu nêu rõ thông tin người nộp thuế, loại đất sử dụng... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.


Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là mẫu đơn dùng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ

Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ cùng Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất - Mẫu số 01/LPTB là giấy tờ biểu mẫu quan trọng, không thể thiếu khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Luật Đại Kim cập nhật gửi đến các bạn tham khảo. Tờ khai tiền sử dụng đất là mẫu 01/TSDĐ được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về luật quản lý thuế.


Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất 

Mẫu giấy thỏa thuận về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất là mẫu giấy được bên lập hồ sơ sử dụng đất và bên có đất lập ra để thỏa thuận về việc bồi thường đất. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về khu đất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất tại đây.


Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về mảnh đất chuyển quyền sử dụng đất, thông tin xác nhận của cơ quan thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất tại đây.


Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại là mẫu đơn được chủ đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, tên dự án điều chỉnh, nội dung và lý do điều chỉnh... 


Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị về việc tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, địa điểm và diện tích khu đất xin giao, thời gian sử dụng... 


Dịch vụ nổi bật