mẫu dấu

Điều kiện kinh doanh sản xuất con dấu

<p>Sản xuất con dấu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh sản xuất con dấu cần phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ.&nbsp;</p>

Dịch vụ nổi bật