nhãn hiệu

Thay đổi tên chủ sở hữu nhãn hiệu

<p><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nếu bạn là chủ sở hữu của nhãn hiệu được bảo hộ thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ đối với trường hợp công ty bạn đổi tên.</span></span></span></p>

Dịch vụ nổi bật