Viết và nộp đơn ly hôn

Tư vấn về viết và nộp đơn ly hôn

<p>Theo quy định của pháp luật thì hình thức viết đơn ly hôn có thể đánh máy hoặc viết tay tuy nhiên phải đảm bảo được những nội dung chính như lý do ly hôn, phân chia tài sản, quyền nuôi con... Luật Đại Kim&nbsp;xin tư vấn một số trường hợp cụ thể như sau:</p>

Dịch vụ nổi bật