Quyền nuôi con sau ly hôn

Quyền nuôi con sau khi ly hôn

<p><strong>Chồng mới ra tù liệu tôi có được nuôi hai con khi ly hôn không ?&nbsp;</strong></p> <div class="quote">Thưa luật sư, Do cuộc sống vợ chồng tôi không như mong muốn nên vợ chồng tôi quyết định li hôn, chúng tôi có 2 đứa con 1 đứa 5 tuổi và 1 đứa 6 tháng tuổi, nhưng đứa lớn lấy họ của mẹ đứa sau lấy họ ba, nhưng chồng tôi vừa mới ra tù được 1 năm, vậy cho tôi hỏi quyền nuôi con có thuộc về tôi không? Xin tư vấn giúp tôi a</div> <div>-Phạm Thị Thanh Dung</div>

Dịch vụ nổi bật