Kiến thức pháp luật Hôn nhân gia đình

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình, tư vấn thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.


Ly hôn đơn phương

Ly hôn đơn phương là việc ly hôn xuất phát từ ý chí của một bên vợ hoặc chồng. Được hiểu là việc hai vợ chồng không thống nhất được việc ly hôn, không thỏa thuận được việc phân chia tài sản hoặc quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng nuôi con.


Ly hôn thuận tình

Thuận tình ly hôn là trường hợp cả vợ và chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân và được thể hiện bằng đơn thuận tình ly hôn của hai vợ chồng


Thủ tục ly hôn đơn phương với người nước ngoài

Trình tự, thủ tục ly hôn đơn phương với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam

Trình tự, thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp Luật


Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Trình tự, thủ tục đăng kí nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật


Thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Trình tự, thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật


Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

Trình tự, thủ tục đăng kí việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

Trình tự, thủ tục đăng kí việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam


Dịch vụ nổi bật