PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Cập nhật | Số lượt đọc: 1659

Phiếu lấy ý kiến Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 


Dịch vụ nổi bật