Đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1594

Đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 

Trường hợp dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư văn bản

Trường hợp dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư văn bản

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư kèm theo giấy đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư


Báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư Áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 23, Khoản 5 Điều 71 Luật đầu tư và Khoản 2 Điều 45 Nghị định 118/2015/NĐ-CP


Dịch vụ nổi bật