Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật | Số lượt đọc: 1351

Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Tải văn bản tại đây.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Biểu mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường; áp dụng với Doanh nghiệp xã hội


Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ; áp dụng với Doanh nghiệp xã hội


Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Biểu mẫu Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ; áp dụng với Doanh nghiệp xã hội


Thông báo chấm dứt thực hiện cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Biểu mẫu Thông báo chấm dứt thực hiện cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;áp dụng với Doanh nghiệp xã hội


Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, áp dụng với Doanh nghiệp xã hội.


Dịch vụ nổi bật