Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất

Cập nhật | Số lượt đọc: 1498

Bạn đang băn khoăn về thủ tục xin con nuôi? Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi - Mẫu TP/CN-2014/CN.02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 

Nội dung cơ bản của đơn xin nhận con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước) 

Kính gửi:.............................................................................................................................

Chúng tôi/tôi là:

 

Ông

Họ và tên

   

Ngày, tháng, năm sinh

   

Nơi sinh

   

Dân tộc

   

Quốc tịch

   

Nghề nghiệp

   

Nơi thường trú

   

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

   

Nơi cấp

   

Ngày, tháng, năm cấp

   

Địa chỉ liên hệ

 

   

Điện thoại/fax/email

   

 Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:……………………….............. Giới tính: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................

Dân tộc: ....................................................... Quốc tịch: ..................................

Tình trạng sức khoẻ: ......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................

Nơi đang cư trú:............................................................... ................................

* Gia đình:

 

Ông

Họ và tên

   

Ngày, tháng, năm sinh

   

Địa chỉ liên hệ

   

Điện thoại/ fax/ email

   

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

   

 * Cơ sở nuôi dưỡng: ........................................................................................

Lý do nhận con nuôi: ..........................................................................................

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho....................................................................................................... nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị ............................................................................. xem xét, giải quyết.

.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại tòa án

Mẫu đơn ly hôn đề nghị xét xử vắng mặt được sử dụng trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng yêu cầu tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vắng mặt theo quy định. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn tại đây.


Mẫu đơn xin ly thân mới nhất

Mẫu đơn xin ly thân mới nhất là mẫu đơn được lập ra để xin được ly thân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin ly thân, thời gian xin ly thân... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.


Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương 2018

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương dùng trong năm 2018 là mẫu đơn xin ly hôn đơn phương từ một phía khi một bên không chấp nhận ly hôn. Đơn xin ly hôn đơn phương với đầy đủ nội thông tin về người làm đơn, tài sản chung khi hai người chung sống, về quyền nuôi con.... Và đơn được gửi lên toàn án nhân dân tại nơi người làm đơn sinh sống. Luật Đại Kim mời bạn đọc cùng xem và tải về mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại đây.


Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Công văn số 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Biểu mẫu văn bản quy định của Nhà nước về giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân được mọi người sử dụng nhiều nhất hiện nay.


ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỎI NGƯƠI TRỰC TIẾP NUÔI CON 


Dịch vụ nổi bật