Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc

Cập nhật | Số lượt đọc: 1529

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách ở xã là mẫu đơn đề nghị được hưởng trợ cấp nghỉ việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, quá trình công tác... Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị trong bài viết dưới đây.

Nội dung đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc 

Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện…………………………...................................

- Uỷ ban nhân dân …………………………………..................................................

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh năm:………………………....

Chức danh công tác: …………………………………………………………………...

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………. …………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………..……………....

Đã có quyết định nghỉ việc số …../…. Kể từ ngày…………/………/…………………

Thời gian công tác từ………/……đến………./…………. là ……..năm……….tháng.

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Chức danh nghề nghiệp/đơn vị công tác

Thời gian công tác

Năm

Tháng

         
         
         

Cộng

       

Căn cứ điểm 3 Điều 4 quy định về cán bộ không chuyên trách, xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB, ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh……….. Để hưởng quyền lợi đối với cán bộ không chuyên trách sau khi nghỉ việc, nay tôi làm đơn kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện .........., Uỷ ban nhân ………….giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho tôi theo quy định hiện hành.

Mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan có thẩm quyền.

……, ngày ……..tháng………năm 200....

                                                                             NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Xác nhận của UBND Thị Trấn

….……………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận của Đảng Ủy

……………………………………………………………………………………………………………................

Ngày ….. tháng ……. năm……….

Để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý kịp thời mời các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 


Dịch vụ nổi bật