Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật | Số lượt đọc: 1768

Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp dùng trong trường hợp người lao động chưa có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngay mà muốn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mẫu số 08 kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 31 tháng 07 năm 2015. Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp dùng trong trường hợp người lao động chưa có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngay mà muốn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mẫu số 08 kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH được giới thiệu cụ thể dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm..........................................

Tên tôi là:...........................................................................Sinh ngày:......................................................

Số chứng minh nhân dân:..........................................................................................................................

Ngày cấp:..................................................................Nơi cấp:..................................................................

Số sổ BHXH:...........................................................................................................................................

Nơi thường trú:........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................................

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì:..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014. Mời các bạn cùng tham khảo trong bài viết sau.


Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là giấy tờ cần có, nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh thành phố mà các bạn đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp.


Tờ khai Đăng ký thất nghiệp

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp là giấy tờ đầu tiên cần thiết đầu tiên trong bộ hồ sơ làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành theo Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH.


Hướng dẫn thủ tục gia hạn thẻ BHYT 2016 trên iBHXH™ và iBHXH™ Lite

Trước khi thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cũ hết thời hạn sử dụng 30 ngày, người sử dụng lao động ( NSDLĐ) phải rà soát dữ liệu lao động đang tham gia BHXH, BHYT đến thời điểm trước đó 1 tháng.


Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là giấy tờ cần có, nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh thành phố mà các bạn đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp.


Dịch vụ nổi bật