Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm

Cập nhật | Số lượt đọc: 3936

Bảo hiểm là một sản phẩm của văn minh nhân loại. Việc mua bảo hiểm giúp khách hàng quản lý được rủi ro trong cuộc sống và những hành động kịp thời ứng phó với các rủi ro đó

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được giá trị của bảo hiểm một phần do họ có cách hiểu mơ hồ về bảo hiểm một phần do các công ty bảo hiểm và khách hàng trong thời gian vừa qua đã có nhiều vấn đề bất động trong thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Luật sư giải quyết tranh chấp bảo hiểm của Luật Đại Kim trong quá trình tham gia tư vấn và giải quyết các tranh chấp bảo hiểm trên thực tế với cả hai vai trò là bảo vệ cho khách hàng mua bảo hiểm và cũng từng tham gia bảo vệ cho Công ty bảo hiểm trong các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. Luật sư giải quyết tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm của Luật Đại Kim xin tổng kết  những tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phổ biến và hướng giải quyết đối với các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm đó.

Nhưng tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phổ biến

 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sự thiếu trung thực của các bên
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do thời điểm phát sinh trách nhiệm hợp đồng
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do sự thay đổi mức độ rủi ro của bảo hiểm
 • Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm do xảy ra trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây thiệt hại đến đối tượng bảo hiểm
 1. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sự thiếu trung thực của các bên

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm có nhiều dạng khác nhau. Trong đó dạng cơ bản nhất là tranh chấp hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sự thiếu trung thực của các bên.

- Nguyên nhân:

Nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp này xuất phát từ yếu tố chủ quan. Đó là do sự thiếu trung thực của các bên dẫn đến thiệt hại xảy ra.

Về phía doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hay bên bán, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, tình trạng thường thấy dẫn đến tranh chấp phát sinh là do doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm chưa tuân thủ quy trình khai thác, giám định bồi thường, điều kiện, điều khoản bảo hiểm.

Về phía khách hàng hay người mua bảo hiểm, sự thiếu trung thực của họ thường biểu hiện bằng hành vi cung cấp sai thông tin. Điều này dẫn đến phạm vi bảo hiểm vượt không đúng với thực tế. Bên bán bảo hiểm nếu không làm rõ sự việc sẽ phải bồi thường mức bảo hiểm vượt quá phạm vi, dẫn đến tổn thất.

- Rủi ro:

Bên mua bảo hiểm có thể được nhận số tiền bảo hiểm không thỏa đáng, không đúng hợp đồng bảo hiểm. Thậm chí một số trường hợp do sai sót của bên bán bảo hiểm mà bên mua có thể không được nhận bất kỳ một khoản chi trả phí bảo hiểm nào.

Ngược lại do sự gian dối của khách hàng mà các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải chi trả những khoản tiền bảo hiểm khổng lồ không đúng với thực tế, gánh chịu thiệt hại không hề nhỏ.

- Cách khắc phục đề xuất:

 • Đối với khách hàng nên lựa chọn doanh nghiệp bán bảo hiểm có thực lực và uy tín. Tránh việc thực hiện sai quy trình, thiếu trách nhiệm.
 • Thêm vào đó, bên mua bảo hiểm nên tích cực tham gia vào quá trình khai thác, giám định bồi thường, phối hợp cùng bên bán bảo hiểm để có kết quả chính xác và có lợi nhất cho mình.
 • Đối với bên bán bảo hiểm, nên kiểm tra và xác nhận kỹ lưỡng thông tin khách hàng. Điều này vừa đảm bảo tính chính xác, khách quan của hợp đồng, vừa bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp.
 • Liên hệ Luật sư giải quyết tranh chấp bảo hiểm của Luật Đại Kim hotline 0948596388 để được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
 1. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do xác định thời điểm phát sinh trách nhiệm hợp đồng.

Tranh chấp liên quan đến xác định thời điểm phát sinh trách nhiệm hợp đồng là gì?

Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Nguyên nhân:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các bên. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là do không xác định được thời điểm phát sinh trách nhiệm hợp đồng.

Không xác định được hoặc xác định không chính xác thời điểm phát sinh trách nhiệm hợp đồng dẫn đến 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng gây ra thiệt hại.

Rủi ro:

Khi xảy ra thiệt hại thường bên bán bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm của mình. Có nhiều trường hợp bên mua bảo hiểm chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí bảo hiểm thì bên bán vẫn phải chi trả chi phí bảo hiểm. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu và lợi nhuận của bên kinh doanh bảo hiểm.

Trường hợp khác khi bên kinh doanh bảo hiểm từ chối bồi thường thiệt hại thì người mua cũng sẽ phải chịụ tổn thất không nhỏ.

Cách khắc phục đề xuất:

Để phòng tránh và giải quyết vấn đề này Sang tên tài sản xin đưa ra một vài ý kiến đề xuất như sau:

+) Hai bên nên có quy định rõ ràng về thời điểm phát sinh trách nhiệm trong hợp đồng theo đúng thực tế ký kết và thực hiện của 2 bên. Chú ý các mốc thời gian giao kết, thời gian xác lập khoản nợ chi phí ảo hiểm và chấm dứt nghĩa vụ trả nợ, các trường hợp loại trừ nghĩa vụ.

+) Quy định rõ về phạm vi bảo hiểm.

 +) Liên hệ Luật sư giải quyết tranh chấp bảo hiểm của Luật Đại Kim hotline 0948596388 để được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình

 

 1. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do sự thay đổi mức độ rủi ro của bảo hiểm

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do sự thay đổi mức độ rủi ro bảo hiểm là vấn đề không mới. Tuy nhiên đến thời gian gần đây thì vấn đề này mới được quy định cụ thể hơn. Vậy Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do sự thay đổi mức độ rủi ro của bảo hiểm là gì? Cách giải quyết như thế nào? Mời bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.

Thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm

Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm.

Nguyên nhân:

Do có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm xảy ra. Tuy nhiên một trong hai bên không chấp nhận hoặc không có biện pháp thông báo và xử lý kịp thời. Điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại. Trong trường hợp này các doanh nghiệp bảo hiểm thường phải chịu rủi ro cao hơn.

Rủi ro:

Bên kinh doanh bảo hiểm phải chịu chi phí bảo hiểm cao hơn thực tế. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của bên kinh doanh bảo hiểm. Việc vướng vào các tranh chấp với khách hàng cũng làm giảm uy tín đáng kể.

Đối với khách hàng, rủi ro lớn nhất mà họ gặp phải là không được bồi thường chi phí bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Cách khắc phục đề xuất:

 • Thỏa thuận chủ yếu dựa vào thiện chí của các bên. Đối với trường hợp này khi một bên phát hiện ra sự thay đổi mức độ rủi ro của bảo hiểm cần thông báo ngay cho bên còn lại. Theo quy định của pháp luật hai bên có thể thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng sao cho phù hợp .Có thể thay đổi được nội dung hay không lại tùy thuộc vào ý chí của mỗi bên. Vì vậy trong trường hợp bất ngờ, ngoài dự kiến như thế này thì thiện chí thực hiện của hai bên là rất quan trọng.
 • Nghiên cứu kỹ lưỡng và chính xác đối tượng, phạm vi bảo hiểm, có biện pháp phòng tránh những thay đổi không đáng có gây thiệt hại. Mặc dù không thể thành toàn được bản hợp đồng tuy nhiên để tránh rủi ro cho mình thì hai bên nên suy nghĩ kỹ trước khi giao kết và thực hiện. Đặc biệt phía doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này.
 • Liên hệ Luật sư giải quyết tranh chấp bảo hiểm của Luật Đại Kim hotline 0948596388 để được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình
 1. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm do xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

Rủi ro

Bên bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm. Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm thì bên bán bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua. Tuy nhiên nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp do hai bên không có thỏa thuận rõ ràng. Hoặc một bên vi phạm nghĩa vụ mà thường là người mua không hiểu và không thực hiện nghĩa vụ khắc phục thiệt hại của mình dẫn đến thiệt hại vượt quá phạm vi bảo hiểm nên không được bồi thường.

Cách khắc phục

 • Thỏa thuận cụ thể rõ ràng về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng. Nêu rõ các trường hợp cụ thể thuộc phạm vi bảo hiểm.
 • Bên bán và bên mua nghiêm túc, thiện chí thực nghĩa vụ của mình.
 • Hai bên chú ý trường hợp thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.Trường hợp này phải ngay lập tức thông báo với bên còn lại của hợp đồng để sửa đổi theo hướng phù hợp hơn.

Liên hệ Luật sư giải quyết tranh chấp bảo hiểm của Luật Đại Kim hotline 0948596388 để được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Từ khóa:


Có thể bạn quan tâm

Thủ tục xin visa du học Nhật Bản

Khi muốn du học tại Nhật Bản, xin visa là một việc tất yếu và rất quan trọng. Tuy nhiên thủ tục và quy trình xin visa thật không đơn giản đối với ai chưa có kinh nghiệm xin visa. Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Thủ tục bảo lãnh cho người Đức vào Việt Nam

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Thủ tục bảo lãnh người Mexico nhập cảnh vào Việt Nam

Người Mexico khi muốn nhập cảnh vào Việt nam phải xin thị thực (visa). Công ty luật Đại Kim tư vấn các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Thủ tục bảo lãnh cho người Australia vào Việt Nam

Người Australia khi muốn nhập cảnh vào Việt nam phải xin thị thực (visa). Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Xin Visa cho người Hàn Quốc vào Việt Nam

Người Hàn Quốc khi muốn nhập cảnh vào Việt nam phải xin visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Công ty luật Đại Kim tư vấn các trường hợp chưa cho nhập cảnh, hỗ trợ trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Dịch vụ nổi bật