Điểm mới về hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 1337

Điểm mới về hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là gì? Hãy cũng tham khảo bài viết của Luật Đại Kim chúng tôi.

Câu hỏi:

Kính chào Luật Đại Kim, tôi có câu hỏi về lĩnh vực đất đai mong được giải đáp. Điểm mới của Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003 về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Trả lời:

Với câu hỏi thuộc lĩnh vực hỏi đáp đất đai, Luật Đại Kim xin được tư vấn như sau:

Quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trong Luật Đất đai 2013 có một số điểm được bổ sung và làm rõ so với Luật Đất đai 2003 là:

Thứ nhất, quy định bổ sung nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (khoản 1 Điều 83 Luật đất đai 2013). Theo đó, việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo nguyên tắc:

–    Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật đất đai 2013 còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

–    Việc hồ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, quy định cụ thể hơn về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường (khoản 1 Điều 84 Luật đất đai 2013) với nội dung như sau:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hồ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, quy định cụ thể về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở (khoản 2 Điều 84 Luật đất đai 2013).

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Sai tên trong sổ đỏ thì thủ tục sửa như thế nào?

Sai tên trong sổ đỏ thì thủ tục sửa như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật Đại Kim chúng tôi.


Thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua phương thức điện tử

Thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua phương thức điện tử như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.


Quy định các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất

Quy định các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.


Vấn đề hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Vấn đề hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ được Luật Đại Kim làm rõ trong bài viết sau, mời các bạn cùng tham khảo.


Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.


Dịch vụ nổi bật