Tư vấn luật

Cập nhật | Số lượt đọc: 2580

Tư vấn luật của Luật Đại Kim là dịch vụ toàn diện nhất. Đội ngũ Luật sư, nhân viên và chuyên viên tư vấn luật của Luật Đại Kim với kiến thức chuyên môn sâu, kinh nghiệp thực tế trong lĩnh vực vấn luật và lĩnh vực tranh tụng, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính sẽ thực hiện tư vấn luật cho quý khách hàng chính xác, toàn diện, hợp pháp bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng trong những vấn đề pháp luật cần được tư vấn luật

1. Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính:

Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Công Thương;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Lao động TB-XH;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở GD-ĐT;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Xây dựng;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Nội vụ;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Y tế;

+ Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

Tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính khác.

 Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

2. Tư vấn luật Hợp đồng:

Tư vấn luật của Luật Đại Kim thực hiện tư vấn luật và hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng:

+ Hợp đồng mua bán tài sản;

+ Hợp đồng trao đổi tài sản;

+ Hợp đồng tặng cho tài sản;

+ Hợp đồng vay tài sản;

+ Hợp đồng thuê tài sản;

+ Hợp đồng mượn tài sản;

+ Hợp đồng gửi giữ tài sản;

+ Hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, ủy quyền, bảo hiểm ….;

 Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

3. Tư vấn luật về Bồi thường thiệt hại:

Tư vấn luật của Luật Đai Kim tư vấn pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại bao gồm:

+ Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;

+ Thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm;

+ Thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm;

+ Thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra;

+ Thiệt hại do nhà cửa, công trình XD gây ra;

+ Thiệt hại do ô tô, xe máy, phương tiện chuyên dùng, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác gây ra;

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

4. Tư vấn về Thừa kế:

Tư vấn luật của Luật Đại Kim thực hiện tư vấn luật về thừa kế và các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế: thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc, phân chia, khai nhận di sản thừa kế… bao gồm:

+ Quyền thừa kế;

+ Quyền của người quản lý di sản;

+ Thừa kế quyền sử dụng đất;

+ Quyền từ chối nhận di sản;

+ Người không được quyền nhận di sản;

+ Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;

+ Di sản dùng vào việc thờ cúng;

+ Các qui định khác liên quan đến thừa kế.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

5. Tư vấn luật về đất đai và chuyển quyền sử dụng đất:

Tư vấn luật của Luật Đại Kim tư vấn pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ;

+ Hợp đồng thuê QSDĐ;

+ Hợp đồng thuê lại QSDĐ;

+ Hợp đồng thế chấp QSDĐ;

+ Hợp đồng tặng cho QSDĐ;

+ Hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ;

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

6. Tư vấn luật về Luật Hôn nhân và gia đình:

Tư vấn luật của Luật Đại Kim tư vấn các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình: kết hôn, ly hôn, quyền nuôi con, tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng, thỏa thuận về tài sản …bao gồm:

+ Tư vấn về Kết hôn: Điều kiện kết hôn, trường hợp cấm kết hôn, yêu cầu hủy việc kết hôn;

+ Tài sản của vợ chồng:

- Đại diện cho nhau thực hiện giao dịch dân sự;

- Trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện;

- Tài sản chung của vợ chồng;

- Định đoạt tài sản;

- Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

Và các qui định khác(về con nuôi, cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con)

+ Tư vấn luật về Ly hôn:

- Chia tài sản khi ly hôn;

- Trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng con sau khi ly hôn;

- Về nợ chung, Và các qui định khác có liên quan.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

7.  Tư vấn luật về quản trị doanh nghiệp

Tư vấn luật về quản trị doanh nghiệp của Luật Đại Kim bao gồm: Soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ; rà soát các quyết định, nghị quyết, biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ điều lệ và pháp luật; tư vấn luật để tổ chức họp Đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và thông qua các quyết định trong doanh nghiệp; Soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp theo yêu cầu của pháp luật; Tư vấn luật đối với các giao dịch nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Tư vấn luật và hỗ trợ giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, các tranh chấp của doanh nghiệp với đối tác; Tư vấn luật và hỗ trợ Thực hiện các thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp…

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

8. Tư vấn luật về Đầu tư

Các dịch vụ tư vấn luật về đầu tư của Luật Đại Kim gồm: giới thiệu đối tác và địa điểm đầu tư, tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn luật và hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để xin các chấp thuận/ giấy phép trong quá trình xây dựng dự án; soạn thảo, đàm phán các hợp đồng trong đầu tư; tư vấn triển khai dự án trên thực tế, bao gồm cả thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, các thủ tục đăng ký với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng; tư vấn thay đổi, chuyển nhượng và chấm dứt dự án.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

9. Tư vấn luật về tài chính, ngân hàng

Tư vấn luật về tài chính, ngân hàng của Luât Đại Kim bao gồm: tư vấn luật vê tài trợ vốn dự án; soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng tín dụng, cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, thuê mua tài chính…; tư vấn luật  và đại diện đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính; tư vấn luật về bảo hiểm vốn vay, phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tư vấn luật và đại hiện giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

10. Tư vấn luật đất đai và kinh doanh bất động sản

Tư vấn luật đất đai và kinh doanh bất động sản của Luật Đại Kim có thể tư vấn cho khách hàng thực hiện toàn bộ hoặc bất kì một giai đoạn nào của dự án, bao gồm: thu thập, kiểm tra, cung cấp thông tin quy hoạch và chính sách về đầu tư kinh doanh bất động sản, tìm kiếm và giới thiệu địa điểm lập dự án; tư vấn và đại diện soạn thảo, rà soát, đàm phán ký kết cac thỏa thuận hợp tác đầu tư, hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, gồm cả hợp đồng EPC; tư vấn luật và đại diện khách hàng xin chấp nhận/ giấy phép cần thiết để lập và triển khai dự án; tư vấn luật huy động vốn cho dự án; tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý trong quá trình khai thác, vận hành, chuyển nhượng và kết thúc dự án.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

11. Tư vấn luật thuế

Tư vấn luật thuế của Luật Đại Kim bao gồm: Tư vấn luật thuế chung, tư vấn luật về chính sách ưu đãi thuế; Đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng; Tư vấn tuân thủ các nghĩa vụ thuế; Tư vấn luật và đại diện khách hàng xin hưởng mức thuế ưu đãi miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế; Tư vấn luật  và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý; Tư vấn luật và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các cơ quan thuế địa phương.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ hotline: 0948596388

12. Tư vấn luật thường xuyên

Tư vấn luật thường xuyên của Luật Đại Kim cung cấp các gói dịch vụ tư vấn luật đa dạng và linh hoạt cho hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Sử dụng dich vụ tư vấn luật thường xuyên của Luật Đại Kim, các khách hàng doanh nghiệp sẽ thực sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu đáng kể các rủi ro pháp lý trong hoạt động của mình. Khách hàng có thể yêu cầu Luật Đại Kim xây dựng nội dung gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho riêng mình hoặc sử dụng các gói dịch vụ được xây dựng sẵn.

Tư vấn luật thường xuyên của Luật Đại Kim sẽ giúp khách hàng rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp; tư vấn xậy dựng hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp; cung cấp đánh giá pháp lý và các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp; tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng/ giấy tờ giao dịch; cập nhật, phân tích pháp luật và chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

Mọi vấn đề vướng mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty Luật Đại Kim hoặc hotline 0948596388 để được giải đáp
Trân trọng!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: P502, tòa nhà 156, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 024.666.09.250

Email: tuvanluat@luatdaikim.com

Web: www.luatdaikim - www.webthutuc.com

 

 

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm


Giới thiệu chung

Công ty Luật Đại Kim thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01021293/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp.


Dịch vụ nổi bật