Đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình

Cập nhật | Số lượt đọc: 1259

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng là giấy cần thiết khi bạn cần xây dựng nhà ở, công trình ở khu vực sinh sống. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng này được ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Nội dung của Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi:..........................................................

I. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):

- Người đại diện: Chức vụ (nếu có):

- Địa chỉ liên hệ:

- Số nhà: .................... Đường/phố ....................... Phường/xã

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố:........................................

- Số điện thoại:................................................................................

II. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:.......................................................

- Lô đất số: ....................... Diện tích ...................................... m2.

- Tại số nhà: ..................... Đường/phố........................................

- Phường/xã................................................................................

- Quận/huyện................................................................................

- Tỉnh, thành phố:................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đi với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình: ............... Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng: ............... m2.

- Cốt xây dựng: ........................m

- Tổng diện tích sàn: ........... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ........... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đt, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tng lửng, tum)

3.2. Đi với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: .................. Cấp công trình:

- Tổng chiều dài công trình: ............. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........... m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ............. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: ........... m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối vi công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình: ............................ Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng: .......... m2.

- Cốt xây dựng: .................... m

- Chiều cao công trình: ........ m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

- Loại công trình: .................. Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng: ............... m2.

- Cốt xây dựng: ........................ m

- Chiều cao công trình: ............ m

- Nội dung quảng cáo:

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ................... m2.

- Tổng diện tích sàn: ........... m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ........... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: ............................. Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ......... m2.

- Tổng diện tích sàn: ........... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ........ m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: .......................... Cấp công trình:

+ Diện tích xây dựng: .......... m2.

+ Cốt xây dựng: .................... m

+ Chiều sâu công trình: .......... m (tính từ cốt xây dựng)

- Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ............. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ........... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ........... (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đi với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: ................. Cấp công trình:

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ............. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ............. m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ......... .m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình: ............. m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

- Tên dự án:................................................................................

+ Đã được: ..........................phê duyệt, theo Quyết định số: ................ ngày ...............

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n)(tên công trình)

* Loại công trình: .................... Cấp công trình:

* Các thông tin chủ yếu của công trình:

3.10. Đi với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:

- Loại công trình: ......................... Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2.

- Tổng diện tích sàn: m2.

- Chiều cao công trình: m2.

- Địa điểm công trình di dời đến:

- Lô đất số: ............................ Diện tích m2.

- Tại: ........................................... Đường:

- Phường (xã) .............................. Quận (huyện)

- Tỉnh, thành phố:

- Số tầng:

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

- Tên đơn vị thiết kế:

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số .............. Cấp ngày

- Tên chủ nhiệm thiết kế:

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ................ do .............. Cấp ngày:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ........... cấp ngày

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:............. tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

..........., ngày ....... tháng ... năm .....

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Mẫu dùng để xin phép cải tạo công trình nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.


Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được thuê nhà ở công vụ. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.


Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà đất

Đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở dùng để xác nhận tình trạng sử dụng ổn định, tình trạng tranh chấp, tình trạng lấn chiếm, quy hoạch của ngôi nhà đó. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xác nhận tại đây.


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tham khảo bài viết Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có thể hiểu rõ hơn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.


Trình tự cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm được ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.


Dịch vụ nổi bật