Mẫu Biên bản giao đất trên thực địa

Cập nhật | Số lượt đọc: 3965

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Biên bản giao đất trên thực địa được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của biên bản giao đất trên thực địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

Thực hiện Quyết định số ……………..ngày ......tháng.....năm của Ủy ban nhân dân..........về việc giao đất/thuê đất, hôm nay ngày ..... , tại .........., thành phần gồm:

IĐdiện cơ quan tài nguyên và môi trường:

…………………………………………………………………….

IIĐạdiện y banhâdân xã/phường/thị tr...

……………………………………………………………………….

III. Bên được nhn đt trên thực đa:

………………………………………………………………………..

IVCác bên tiến hành giađất, cụ thể n sau:

1. Giao nhận thửa đất số……tờ bản đồ số…………tại ………………cho (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích …………...

2. Giao nhận đất theo các mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích...mtrên thực địa xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… do ... …….. lập ngày …tháng…năm….và đã được ... thẩm định, gồm:

………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………..

3- Biên bản lập hồi.... giờ... phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe, nhất trí thông qua ký tên dưới đây.

Biên bản này lập thành ... bản có giá trị như nhau, gửi ...................../.

ĐẠI DIN CQTNMT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

ĐI DIN UBND ……

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

BÊN NHN ĐẤT

(ký, ghi họ tên, đóng du- nếu có)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu thông báo thu hồi đất

Luật Đại Kim xin được gửi tới các bạn Thông báo thu hồi đất được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.


ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 

MẪU VĂN BẢN  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 


ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu văn bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÊ VIỆC CHƯNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÊ VIỆC CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DATDịch vụ nổi bật