Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 2161

Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về mảnh đất chuyển quyền sử dụng đất, thông tin xác nhận của cơ quan thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:

CỤC THUẾ……
CHI CỤC THUẾ…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

..............., ngày...tháng...năm...

 

 TỜ KHAI NỘP THUẾ
CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

A) PHẦN TỰ KÊ KHAI

1 - Người chuyển quyền sử dụng đất

a) Họ tên người chuyển quyền sử dụng đất.................................................................

(Tên của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân).

b) Địa chỉ:.....................................................................................................................

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng…..năm…..do……..…..

………………………………………………………….cấp (cơ quan cấp).

hoặc Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền số…….ngày………

tháng……..năm……do………………………….cấp………………………………............

2 - Họ tên người nhận quyền sử dụng đất:.................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

3 - Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm tại………… ngày……..tháng…….năm…. và đã được UBND phường xác nhận ngày….tháng…..năm……………..

4 - Đất chuyển quyền sử dụng:

a) Diện tích:…………………………………………………m2

b) Loại đất hoặc loại đường phố:……………………………

c) Vị trí đất hoặc hạng đất:………………………………….

5 - Họ tên người thay mặt kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất:

Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật, hợp pháp va xin nộp thuế đầy đủ đúng kỳ hạn.

            Người khai
(Họ và tên, ký)

B) PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ

1 - Diện tích đất chuyển quyền sử dụng:.............................................. m2

2 - Loại đất, vị trí, hạng đất:.................................................................

3 - Loại đường phố:..............................................................................

4 - Giá đất tính thuế:............................................................................. đ/m2

5 - Giá trị đất chịu thuế chuyển quyền:................................................. đồng

6 - Thuế suất:........................................................................................ %

7 - Số thuế phải nộp:............................................................................. đồng

8 - Đối tượng được miễn hoặc giảm:....................................................

(ghi rõ theo đối tượng nào)

9 - Số thuế được miễn hoặc giảm:........................................................ đồng

10 - Số thuế còn phải nộp:.................................................................... đồng

Viết bằng chữ (.....................................................................................)

11 - Người chuyển quyền (hoặc người nộp thay) nhận giấy này thay thông báo thuế ngày….tháng…..năm……..

Cán bộ kiểm tra tính thuế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan thuế

(Ký tên, đóng dấu)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại là mẫu đơn được chủ đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, tên dự án điều chỉnh, nội dung và lý do điều chỉnh... 


Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị về việc tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, địa điểm và diện tích khu đất xin giao, thời gian sử dụng... 


Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp số nhà. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin ngôi nhà xin được cấp số... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp số nhà tại đây.


Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là mẫu hợp đồng được lập ra khi cá nhân, tổ chức muốn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp. 


Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất mới nhất

Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ sẽ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất là mẫu không thể thiếu khi xóa nợ tiền sử dụng đất.


Dịch vụ nổi bật