Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 3416

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng khi cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Sau đây Đại Kim sẽ gửi tới bạn những thông tin mới nhất về mẫu tờ trình này.

Nội dung mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

UBND THÀNH PHỐ ............
..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

 Số: ....... /TTr-TNMT

......, ngày ..... tháng ... năm ...........

TỜ TRÌNH
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân .................................................

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, .................Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân .......................

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : ...............................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Hiện đang sử dụng đất tại xã.........................................................................................

...................................................................................................................................

Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau :

1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của...............................................;

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho.........................................................;

3- ...............................................................................................................................;

4- ...............................................................................................................................;

 

............., ngày  ...  tháng ...  năm......

 

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường
(Ký tên, đóng dấu)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng là giấy cần thiết khi bạn cần xây dựng nhà ở, công trình ở khu vực sinh sống. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng này được ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.


Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Mẫu dùng để xin phép cải tạo công trình nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.


Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được thuê nhà ở công vụ. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.


Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà đất

Đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở dùng để xác nhận tình trạng sử dụng ổn định, tình trạng tranh chấp, tình trạng lấn chiếm, quy hoạch của ngôi nhà đó. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xác nhận tại đây.


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tham khảo bài viết Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có thể hiểu rõ hơn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.


Dịch vụ nổi bật