Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cập nhật | Số lượt đọc: 1730

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị là mẫu kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin cơ quan đăng ký thông báo, nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu...

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ..........................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................

- Điện thoại: ................................................. Fax: ................................................

- Email: .................................................................................................................

2. Tên dự án: .......................................................................................................

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ........................................

4. Chủ đầu tư: ......................................................................................................

5. Tổng mức đầu tư: ............................................................................................

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

               

2

               

3

               
 

Tổng cộng

             

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin cơ sở, nội dung đề nghị hỗ trợ...


Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất 2017


Văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu văn bản mới nhất về đề nghị thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2017 


Biểu mẫu đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư


Biểu mẫu đăng ký góp vốn,mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài mới nhất 2017


Dịch vụ nổi bật