Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Cập nhật | Số lượt đọc: 1629

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục ly hôn hoặc khi xảy ra tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng. Nếu bạn muốn tránh vướng phải việc tranh chấp tài sản sau này thì bạn có thể làm giấy cam kết xác nhận tài sản đó là riêng hay chung.

Nội dung chi tiết của Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân, mời các bạn cùng tham khảo:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____***_____

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước thời kỳ hôn nhân)

Tôi tên là .......................................................................................(1) sinh ngày ...............................(2)

CMND số ...........................................(3) ngày cấp .......................(4) nơi cấp ..................................(5)

Hộ khẩu thường trú ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................(6)

Nay tôi xác nhận, những tài sản nêu sau: .........................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................(7)

Là tài sản riêng của ....................................................................................................................(8) tôi.

Là ........................................................................................(9) sinh ngày.................................... (10)

CMND số ....................................(11) ngày cấp....................... (12) nơi cấp ..................................(13)

Hộ khẩu thường trú

Hộ khẩu thường trú .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................(14)

Tôi xin cam kết sẽ tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu riêng của .....................(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.............., ngày ....../......./.........

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1), (2), (3), (4), (5), (6): Thông tin của người vợ hoặc chồng (người làm giấy cam kết)

(7): Ghi thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9), (10), (11), (12), (13), (14): Thông tin của người chồng hoặc vợ.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Luật Đại Kim xin gửi đến các bạn mẫu Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Nội dung trong đơn yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn bao gồm thông tin về vợ/chồng, quyền nuôi con theo quyết định của tòa, lý do yêu cầu thay đổi người nuôi con và các thông tin khác liên quan.


Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản dùng để ghi chép lại việc phân chia di sản được thừa kế. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế nêu rõ thông tin của người được thừa kế, thỏa thuận về việc phân chia di sản, có sự chứng kiến, xác nhận của công chứng viên... 


Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để đăng ký về việc nhận cha mẹ nuôi. Mẫu tờ khai được dùng trong trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người khai, thông tin của người được nhận nuôi. 

 


Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng là mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc khôi phục lại chế độ tài sản chung của vợ chồng. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin cá nhân của vợ chồng, tài sản riêng của mỗi bên, tài sản chung và có sự làm chứng của công chứng viên.


Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Đơn xin cam kết tài sản riêng được gửi tới Ủy ban nhân dân nơi bạn đang sinh sống. Trong đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân như là ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ.


Dịch vụ nổi bật