Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng

Cập nhật | Số lượt đọc: 1920

Mẫu đơn số 01-QDD613 là mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng cho những người lao động có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm lao động thực tế nhưng đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Mời các bạn cùng tải đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng trong bài viết dưới đây của Luật Đại Kim.

Nội dung đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Mẫu số 01-QĐ613

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………………………………............................................

Tên tôi là:………………….……………………………....... sinh ngày….... tháng…...... năm…................

Số CMND……………………………… do….…...............................….…. cấp ngày…. tháng….năm….;

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):..............................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): ….….….….….....................................................................................................

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ việc:..................................................................................

................................................................................................................................................................

Được nghỉ việc hưởng trợ cấp MSLĐ từ ngày…. tháng…. năm….…....................................................

Số hồ sơ MSLĐ (nếu có):.......................................................................................................................

Thời gian công tác thực tế là: ….….….…. năm….….…. tháng

Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng từ ngày .... tháng .... năm….…................................

Địa chỉ nơi hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng trước khi thôi hưởng trợ cấp (xã, huyện, tỉnh):

.................................................................................................................................................................

Căn cứ quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng và được nhận trợ cấp hàng tháng tại địa chỉ (ghi rõ xóm, xã, huyện, tỉnh):

......................................... ; đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại:..............................................................

Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên./.

……….., ngày…. tháng…. năm…….
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

 

……….., ngày…. tháng…. năm…….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận hiện trạng cư trú của người viết đơn.

Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách ở xã là mẫu đơn đề nghị được hưởng trợ cấp nghỉ việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, quá trình công tác... Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị trong bài viết dưới đây.


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 


Dịch vụ nổi bật