Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Cập nhật | Số lượt đọc: 1659

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

GIẤY BẢO LÃNH

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

I- Người bảo lãnh

1. Họ tên: ....................................................................................................................

2. Giới tính: nam o   nữ o         3- Sinh ngày …..tháng… năm…

4. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ....................................................................

5. Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................................

cấp ngày:………………… cơ quan cấp: .........................................................................

6. Nghề nghiệp: ……………. Nơi làm việc hiện nay: .......................................................

....................................................................................................................................

II. Người được bảo lãnh

Số TT

Họ tên
(chữ in hoa)

Giớitính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Nghề nghiệp

Quan hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được thường trú tại địa chỉ:

.......................................................................................................................................

2-Đảm bảo về cuộc sống cho thân nhân sau khi được thường trú

a. Về nhà ở:

Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

o

Người được bảo lãnh tự mua

o

b. Về nguồn sống thường xuyên:

Người bảo lãnh cung cấp tài chính để nuôi dưỡng

o

Người được bảo lãnh tự túc

o

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

 

Xác nhận của Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)

 

Làm tại …ngày …tháng   năm ….
Người bảo lãnh (ký, 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: P502, tòa nhà 156, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.666.09.250 – 0948 596 388
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim.com – www.sangtentaisan.com – www.webthutuc.com

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Dịch vụ nổi bật