Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Cập nhật | Số lượt đọc: 1670

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.

Ảnh - 
photo
2x3 cm
See notes
 

 

Mẫu (Form)NA8
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ
INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam 
For temporary residence foreigners in Viet Nam

 

 

 

1- Họ tên (chữ in hoa): .....................................................................................................

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm……………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện nay:...................................

Nationality at birth                                             Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:…………………………………

Occupation/ position

7- Hộ chiếu số .......................................... Loại: Phổ thông o   Công vụ o   Ngoại giao o

Passport Number                                            Type Ordinary           Official         Diplomatic

Cơ quan cấp:..........................................................                Có giá trị đến ngày …/.../ …

Issuing authority                                                  Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

Your residential and business address before coming to Viet Nam

- Địa chỉ cư trú Residential address: ...............................................................................

- Nơi làm việc Business address ...................................................................................

9- Nhập cảnh Việt Nam ngày: …/ …/ ……….                        qua cửa khẩu: .......................

Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)     via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3)...................................................................................................

Purpose of entry

10- Được phép tạm trú đến ngày:…../…../……

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:............................................................................................

Temporary residential address in Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/Email: ................................................................................................

Contact telephone number/Email

11. Nội dung đề nghị Requests:

- Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày …/… /….

To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)

- Lý do Reason(s): (4) ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

 

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ……
Done at                 date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) 
The applicant ’s signature and full name

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: P502, tòa nhà 156, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.666.09.250 – 0948 596 388
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim.com – www.sangtentaisan.com – www.webthutuc.com

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Thủ tục giải quyết đề nghị cấp thị thực

Người nước ngoài đang có nhu cầu cấp mới visa thị thực Việt Nam gọi 0948 596 388. Công ty luật Đại Kim chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú.


Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Dịch vụ nổi bật