Tư vấn xác định giá đất trong Luật Đất đai 2013

Cập nhật | Số lượt đọc: 1486

Tư vấn xác định giá đất trong Luật Đất đai 2013 là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy có những điểm gì cần lưu ý, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau.

Câu hỏi:

Luật đất đai 2003 chưa quy định khung pháp lý về hoạt động tư vấn xác định giá đất và điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất, đã tạo nên khoảng trống trong lĩnh vực này, làm phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thi hành Luật đất đai. Luật đất đai 2013 có những quy định về vấn đề này không và có những văn bản điều chỉnh về hoạt động cụ thể này như thế nào?

Trả lời:

Luật Đại Kim xin được giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai của bạn như sau:

Giá đất được xác định như thế nào?

Khắc phục hạn chế của Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013 đã dành 02 điều (Điều 115, Điều 116) quy định các trường hợp tư vấn xác định giá đất được thực hiện, điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất và hành nghề tư vấn xác định giá đất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, đặc biệt Luật còn quy định giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá đất. Bên cạnh đó, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP tại các điều 19, 20 đã có những hướng dẫn cụ thể. Theo đó:

1.   Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a)   Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh hành lang giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu;

b)  Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thấm quyền, các bên có liên quan;

c)   Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu.

2.   Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất khi thực hiện tư vấn xác định giá đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể; Độc lập, trung thực, khách quan.

3.   Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất

–  Tổ chức được hoạt động tư vẩn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;

Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

–  Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tố chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:

a)   Có năng lực hành vi dân sự;

b)  Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c)   Có trình độ tử đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất;

d)  Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;

đ) Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Điểm mới về hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Điểm mới về hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là gì? Hãy cũng tham khảo bài viết của Luật Đại Kim chúng tôi.


Sai tên trong sổ đỏ thì thủ tục sửa như thế nào?

Sai tên trong sổ đỏ thì thủ tục sửa như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật Đại Kim chúng tôi.


Thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua phương thức điện tử

Thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua phương thức điện tử như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.


Quy định các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất

Quy định các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.


Vấn đề hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Vấn đề hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ được Luật Đại Kim làm rõ trong bài viết sau, mời các bạn cùng tham khảo.


Dịch vụ nổi bật