Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Cập nhật | Số lượt đọc: 1468

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

                 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:….....CMND (Hộ chiếu)  số.............., cấp ngày.......tháng.......năm ......, nơi cấp..............

Thường trú tại:...................................................................................................

………………………………………………………

…………………………...........

Số ĐT:................................................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ):......................................................................................

…………………………………………………………….........……………………….

Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.......................m2. Số tầng (tầng):.....................

Kết cấu nhà:…..........………..............................................................................

Cấp, hạng nhà ở:................................................................ ………………….....

Năm xây dựng:..................................................................................................

DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số............................................................

cấp ngày............./............../................

Tên chủ sử dụng đất (**)....................................................................................

..........................................................................................................................

DT đất ở............................m2.

Sử dụng riêng:.........................m2.

Sử dụng chung: ..................................m2

Thửa đất số:.......................................................................................................

Tờ bản đồ số......................................................................................................

Đất được giao: ....................... Đất thuê, mượn: ...........................HĐ thuê đất số:.....................................

Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng............năm ........... đến ngày...........tháng..........năm..........

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................         

3..........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

Xác nhận của UBND cấp xã

.........., ngày ....... tháng ......năm..........

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 (*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở. 

Mẫu BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)

      

     Xác nhận của …………………           .............., ngày ....... tháng …năm.........

(Xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư là mẫu hợp đồng được lập ra giữa bên thuê và bên cho thuê căn hộ chung cư khi có sự đồng ý thỏa thuận về những điều khoản của hai bên đưa ra khi thuê chung cư. Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư này nêu rõ thông tin của bên thuê và bên cho thuê, địa chỉ căn hộ chung cư, quyền lợi và nghĩa vụ của bên thuê cũng như bên cho thuê


Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là mẫu hồ sơ đề nghị thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng khi cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức.


Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng khi cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Sau đây Đại Kim sẽ gửi tới bạn những thông tin mới nhất về mẫu tờ trình này.


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng là giấy cần thiết khi bạn cần xây dựng nhà ở, công trình ở khu vực sinh sống. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng này được ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.


Dịch vụ nổi bật