Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Cập nhật | Số lượt đọc: 1484

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để báo cáo về vốn đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, nước tiếp nhận vốn đầu tư, số vốn đầu tư...

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(Báo cáo từ ngày ...../...../..... đến ...../....../.....)

Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ quản lý ngoại hối)

        - Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh (thành phố).........

Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số ......... ngày cấp: ......./...../.....

Giấy phép của nước tiếp nhận đầu tư số ……...... ngày …...…....

Số Fax: .................................................................. Số điện thoại: ................................

Nước tiếp nhận đầu tư: ………………………………………………………………………….......

Thời hạn hoạt động sản xuất - kinh doanh: ........... năm

Lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh: …………………………………………………….....

Hình thức đầu tư:

+ Doanh nghiệp Liên doanh: ………………………………………………………………….........

+ Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam: …………………………………….………………….......

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC): ……………………………………………………….....

Tổng vốn đầu tư: ………………………………………………………………………………........

Vốn pháp định: …………………………………………………………………………………........

Trong đó: Bên Việt Nam: ……………………………………………………………………….......

Bên nước ngoài: ……………………………………………………………………………….........

Số hiệu tài khoản ......... Ngân hàng mở tài khoản ngoại tệ ........... để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

(Quy USD)

Loại vốn Theo giấy phép Kỳ báo cáo Lũy kế từ khi thực hiện dự án

I. Tổng vốn đầu tư

1. Tổng vốn pháp định

2. Giá trị vốn góp của bên Việt Nam

- Tiền mặt

- Máy móc thiết bị

- Các hình thức góp vốn khác (ghi rõ nội dung)

- Lợi nhuận được phép giữ lại để tái đầu tư (*)

II. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam:

- Chuyển lợi nhuận

- Các khoản thu nhập hợp pháp khác (ghi rõ nội dung)

III. Chuyển vốn đầu tư về Việt Nam:

     

(*) Trường hợp trong kỳ báo cáo, doanh nghiệp được Bộ KH&ĐT cho phép sử dụng lợi nhuận được chia để tái đầu tư.

  .............., ngày...tháng...năm...
                                  TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) DOANH NGHIỆP

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung đề nghị điều chỉnh, nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh... 


Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài là mẫu văn bản với nội dung các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo với ngân hàng Nhà nước về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin ngân hàng, nội dung chi tiết báo cáo...


Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mới nhất

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nội dung và cơ sở pháp lý tổ chức đấu thầu, quá trình tổ chức và kết quả đấu thầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu tại đây.


Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản tờ trình được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nhà thầu, phần công việc thực hiện. Mẫu tờ trình được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Mẫu báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin về dự án, tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Dịch vụ nổi bật