Biểu mẫu đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

Cập nhật | Số lượt đọc: 1511

Luật Đại Kim sau đây xin được gửi tới các bạn các bước thực hiện Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ. Mời các bạn cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy cử người giám hộ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

Kính gửi: ..............................................................

Họ và tên người cử giám hộ: ..............................................Giới tính:.............................

Năm sinh:.....................................................................................................................

Dân tộc:....................................................Quốc tịch:.....................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:..............................................................................................

Quan hệ với người cần được giám hộ:............................................................................

Cử người có tên dưới đây:

  Ông
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi thường trú/tạm trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu    

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................................Giới tính:........................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................Quốc tịch:.........................................

Nơi thường trú/tạm trú: ...............................................................................................

Lý do cử giám hộ:......................................................................................................

Đề nghị............................................................................. đăng ký.

  ................, ngày....tháng....năm....

Ý kiến của người được cử làm giám hộ

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Người cử giám hộ (1)

Chú thích:

(1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ.

Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam:

Mục đích: Đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đây thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài.

Hồ sơ gồm có:

* Đăng ký giám hộ:

+ Ng­ười đư­ợc cử làm giám hộ phải nộp giấy cử giám hộ (mẫu số 11a). Giấy cử giám hộ do ng­ười cử giám hộ lập; nếu có nhiều ngư­ời cùng cử một ngư­ời làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào giấy cử giám hộ.

+ Trong trư­ờng hợp ngư­ời đư­ợc giám hộ có tài sản riêng thì phải nộp danh mục tài sản.

* Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ:

+ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo mẫu (mẫu số 11b).

+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp tru­ớc đây.

+ Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

+ Trong tr­ường hợp ng­ười đư­ợc giám hộ có tài sản riêng, đã đ­ược lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì ng­ười yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của ng­ười đư­ợc giám hộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục ly hôn hoặc khi xảy ra tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng. Nếu bạn muốn tránh vướng phải việc tranh chấp tài sản sau này thì bạn có thể làm giấy cam kết xác nhận tài sản đó là riêng hay chung.


Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Luật Đại Kim xin gửi đến các bạn mẫu Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Nội dung trong đơn yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn bao gồm thông tin về vợ/chồng, quyền nuôi con theo quyết định của tòa, lý do yêu cầu thay đổi người nuôi con và các thông tin khác liên quan.


Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản dùng để ghi chép lại việc phân chia di sản được thừa kế. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế nêu rõ thông tin của người được thừa kế, thỏa thuận về việc phân chia di sản, có sự chứng kiến, xác nhận của công chứng viên... 


Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để đăng ký về việc nhận cha mẹ nuôi. Mẫu tờ khai được dùng trong trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người khai, thông tin của người được nhận nuôi. 

 


Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng là mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc khôi phục lại chế độ tài sản chung của vợ chồng. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin cá nhân của vợ chồng, tài sản riêng của mỗi bên, tài sản chung và có sự làm chứng của công chứng viên.


Dịch vụ nổi bật