Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Cập nhật | Số lượt đọc: 8496

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi giao kết hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXX bắt buộc, tức là hai bên cùng tham gia theo tỷ lệ quy định về việc trích đóng dựa trên tiền lương hợp đồng lao động. Tuy nhiên,nếu bạn không muốn đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo mẫu bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội dưới đây.

Mời các bạn tham khảo Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội dành cho người lao động tại các doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT XÁC NHẬN KHÔNG THAM GIA BHXH

Kính gửi:

 

- Giám đốc công ty ……………………….
- Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tôi tên là:…………………..…………………..Ngày sinh: …………………………………..………

Chức vụ:…………………..…………...………..Bộ phận:………………….........…………………..

Tôi ký hợp đồng lao động với Công ty ……………………… theo số ………………….., ký ngày …………….. Nhưng vì lý do chưa lấy được sổ Bảo hiểm tại công ty cũ là Công ty ………………………. nên tôi có xác nhận với công ty là chưa muốn tham gia Bảo hiểm và đã được công ty chấp thuận (theo Bản xác nhận ngày ………………….).

Nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan trong vòng …….tháng (kể từ ngày …………… đến ngày ……………….) tôi sẽ nộp lại sổ Bảo hiểm của tôi cho phía công ty để tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Nếu quá thời gian trên và tôi chưa nộp lại sổ Bảo hiểm cho phía công ty thì công ty cứ tiến hành đóng mới bảo hiểm cho tôi theo quy định của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan là sẽ không kiện cáo hay thắc mắc gì về việc tham gia bảo hiểm của cá nhân, nếu làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Xác nhận của Công ty

Hà Nội, ngày ……tháng ……. năm ………

Người làm đơn

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận BHXH một lần theo quy định. Luật Đại Kim xin giới thiệu đến các bạn Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:


Công văn giải trình chậm nộp tiền BHXH

Việc chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp hiện do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Do kế toán sơ suất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc, kế toán nghỉ thai sản... Trong những trường hợp này, doanh nghiệp phải gửi công văn giải trình chậm nộp lên cơ quan BHXH.


Mẫu tờ trình xin thanh toán tiền BHXH cho giáo viên

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH danh cho giáo viên. Đây là mẫu dùng để xin Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền giải quyết thai sản cho giáo viên nhà trường.


Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần là Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất, có hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

 


Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng

Mẫu đơn số 01-QDD613 là mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng cho những người lao động có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm lao động thực tế nhưng đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Mời các bạn cùng tải đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng trong bài viết dưới đây của Luật Đại Kim.


Dịch vụ nổi bật