Mẫu tờ trình xin thanh toán tiền BHXH cho giáo viên

Cập nhật | Số lượt đọc: 3083

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH danh cho giáo viên. Đây là mẫu dùng để xin Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền giải quyết thai sản cho giáo viên nhà trường.

Nội dung của Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH

UBND………….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /TTr-THLN …………..                                      .............ngày………..tháng………năm………..

 

 TỜ TRÌNH
Xin chuyển thanh toán tiền BHXH tháng……..

Ngày………….Trường…………..có nhận đơn xin nghỉ thai sản của cô……..…..(Hiện nay là nhân viên y tế đang công tác tại Trường …………). Thời gian xin nghỉ hộ sản từ ……….. đến hết ngày…………

Nay Trường………….kính đề nghị Kho bạc Nhà nước……..xem xét giải quyết thanh toán chuyển tiền BHXH tháng……..cho nhà trường để Cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện………….giải quyết chế độ thai sản cho cô …………….theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Kho bạc Nhà nước;

- Lưu: VT.

Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH.

Sau đây là Mẫu tờ trình xin thanh toán tiền BHXH cho giáo viên. Để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý kịp thời, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần là Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất, có hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

 


Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng

Mẫu đơn số 01-QDD613 là mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng cho những người lao động có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm lao động thực tế nhưng đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Mời các bạn cùng tải đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng trong bài viết dưới đây của Luật Đại Kim.


Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách ở xã là mẫu đơn đề nghị được hưởng trợ cấp nghỉ việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, quá trình công tác... Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị trong bài viết dưới đây.


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 


Dịch vụ nổi bật