Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

Cập nhật | Số lượt đọc: 1459

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng được ban hành kèm theo Quyết định số:1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về việc xác nhận người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng bảo hiểm. 

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng được ban hành kèm theo Quyết định số:1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về việc xác nhận người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng bảo hiểm. Giấy xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi bảo lưu thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG

Họ và tên:......................................................................................................................

Ngày sinh:......................................................................................................................

Mã số:...........................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

Từ tháng năm Đến tháng năm Diễn giải Căn cứ đóng
1 2 3 4
.../....... .../....... - Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị.  
    - Nơi làm việc:  
    - Tổng tiền lương đóng (đồng)  
    + Lương chính (hệ số hoặc đồng)  
    + Phụ cấp chức vụ (hệ số)  
    + Phụ cấp thâm niên vượt khung (%)  
    + Phụ cấp thâm niên nghề (%)  
    + Phụ cấp khu vực (hệ số)  
    + Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số)  
       
    .................  

Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến tháng .... năm .... là .... năm .....tháng


Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
......., ngày......tháng......năm......
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Chỉ cấp đối với người có thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

Hướng dẫn lập Xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (Mẫu số C15-TS)

a. Mục đích: để ghi nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng đối với những trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH một lần, nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

b. Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH nơi giải quyết trợ cấp BHXH một lần.

c. Thời gian lập: khi có phát sinh.

d. Căn cứ lập: căn cứ vào sổ BHXH của người tham gia.

e. Phương pháp lập:

 • Cột 1, cột 2 "Từ tháng năm", "Đến tháng năm": Ghi thời gian đóng BHXH, BHTN của người tham gia từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...
 • Cột 3 "Diễn giải":
  • Cấp bậc, chức vụ: Ghi cấp bậc, chức vụ của người tham gia, để xác định tiền lương hoặc phụ cấp đóng BHXH, BHTN.
  • Chức danh nghề, công việc: Ghi chức danh nghề, công việc của người tham gia, để xác định mức độ công việc (bình thường; nặng nhọc, độc hại; đặc biệt nặng nhọc, độc hại).
  • Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nơi người tham gia đang đóng BHXH, BHTN.
  • Nơi làm việc: Ghi "Nơi làm việc:" xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố) nơi người tham gia làm việc, để xác định nơi làm việc có phụ cấp khu vực hoặc không có phụ cấp khu vực.
  • Tổng tiền lương đóng BHXH, BHTN (Việt Nam đồng):
   • Lương chính (hệ số hoặc Việt Nam đồng).
   • Phụ cấp chức vụ (hệ số).
   • Phụ cấp thâm niên vượt khung (%).
   • Phụ cấp thâm niên nghề (%).
   • Phụ cấp khu vực (hệ số).
   • Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số).
   • Phụ cấp khác (nếu có).
 • Cột 4 "Căn cứ đóng": ghi số tiền hoặc hệ số hoặc tỷ lệ cùng hàng với các nội dung diễn giải ở cột 3.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi giao kết hợp đồng lao đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXX bắt buộc, tức là hai bên cùng tham gia theo tỷ lệ quy định về việc trích đóng dựa trên tiền lương hợp đồng lao động. Tuy nhiên,nếu bạn không muốn đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo mẫu bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội dưới đây.


Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận BHXH một lần theo quy định. Luật Đại Kim xin giới thiệu đến các bạn Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:


Công văn giải trình chậm nộp tiền BHXH

Việc chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp hiện do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Do kế toán sơ suất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc, kế toán nghỉ thai sản... Trong những trường hợp này, doanh nghiệp phải gửi công văn giải trình chậm nộp lên cơ quan BHXH.


Mẫu tờ trình xin thanh toán tiền BHXH cho giáo viên

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Tờ trình xin chuyển thanh toán tiền BHXH danh cho giáo viên. Đây là mẫu dùng để xin Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền giải quyết thai sản cho giáo viên nhà trường.


Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần là Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất, có hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

 


Dịch vụ nổi bật