Bồi thường di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 4571

Bồi thường di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất được cơ quan và tổ chức có liên quan thực hiện như thế? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết của chúng tôi.

Câu hỏi:

Em là Nguyễn Lan ở Hà Giang. Tháng 9/2016 này, gia đình em nhận được quyết định phải di dời mồ mả để thu hồi đất quy hoạch làm khu công nghiệp. Trong khu đất này nhà em có tổng cộng là 4 ngôi môi của ông bà nội em, ông chú và ông bác em (vừa mới mất năm 2014). Vậy, cho em hỏi gia đình em sẽ được bồi thường như thế nào? Đối với ngôi mộ của bác em, theo phong tục thì 3 năm mới cải táng được nên không thể di chuyển được thì làm sao ạ? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn Luật Đại Kim xin trả lời như sau:

Điều 18 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định như sau:

“Điều 18. Bồi thường về di chuyển mồ mả

Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương.”

Như bạn đã trình bày, tháng 9/2016 này, gia đình bạn có nhận được quyết định phải di dời mồ mả để thu hồi đất quy hoạch làm khu công nghiệp. Trong khu đất này nhà bạn có tổng cộng là 4 ngôi mộ của ông bà nội bạn, ông chú và ông bác bạn (vừa mới mất năm 2014) nên theo quy định tại điều luật trên thì bạn sẽ được nhà nước bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp.

Bồi thường di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất ở 

Mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định theo Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND như sau:

“Điều 12. Bồi thường về di chuyển mồ mả (thực hiện Điều 18, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

Việc bồi thường về di chuyển mồ mả quy định tại Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất tại nghĩa trang, nghĩa địa tập trung: Hội đồngbồi thường phối hợp cùng chính quyền địa phương bố trí đất tại các nghĩa trang, nghĩa địa để di chuyển mộ phù hợp với quy hoạch và đảm bảo phong tục, tập quán của địa phương.

2. Người có mồ mả phải di chuyển được bồi thường chi phí đào, bốc, xây dựng mới như quy mô ban đầu theo đơn giá bồi thường tài sản quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Người có mồ mả phải di chuyển được bồi thường chi phí di chuyển mồ mả như sau:

a) Di chuyển trong tỉnh: 3.000.000 đồng/ngôi mộ;

b) Di chuyển ngoài tỉnh: 4.000.000 đồng/ngôi mộ.

c) Trường hợp mồ mả chưa có người nhận thì giao cho chính quyền địa phương chủ trì phối hợp với Hội đồng bồi thường thực hiện việc di chuyển, mức bồi thường di chuyển: 2.000.000 đồng/ngôi mộ.”

Như vậy, khi có chủ trương thu hồi đất, xác định được phạm vi, diện tích thu hồi đất mà có mồ mả thì chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang cần phải thông báo cho gia đình bạn và có kế hoạch bố trí nơi chôn cất người chết mới để tạo điều kiện cho việc di dời mồ mả thu hồi đất được thực hiện một cách thuận lợi nhất. Nếu trong phần diện tích đất thu hồi mà có mồ mả thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi lập phương án tổng thể sẽ tiến hành kiểm đếm số lượng mồ mả và lên phương án bồi thường, di chuyển mồ mả, dự kiến địa điểm chuyển đến một cách hợp lý nhất. Phương án tổng thể này được niêm yết công khai và lấy ý kiến của người có đất bị thu hồi. Trường hợp có nhiều ý kiến không tán thành với phương án tổng thể đã lập thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh lại phương án đã lập.

Gia đình bạn hiện có mộ mới chôn (mộ của ông bác bạn, vừa mất năm 2014) theo phong tục thì 3 năm mới cải táng được nên không thể di chuyển được thì hai bên là tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các hộ gia đình có mồ mả nằm trong vùng bị thu hồi đất có thể thỏa thuận và thống nhất được với nhau về cách thức di dời mồ mả có thể hài hòa lợi ích của cả hai như: Đối với những mồ mả đã cải táng (ngôi môi của ông bà nội bạn, ông chú) thì thống nhất di dời theo kế hoạch; Đối với những mồ mả chưa cải táng (ngôi mộ của bác bạn) thì hoãn việc di dời thêm một thời gian đến khi nào có thể đủ điều kiện để cất cải táng, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa không ảnh hưởng đến phong tục, tín ngưỡng tâm linh của người dân.Trong thời gian này, nhà đầu tư có thể thực hiện việc giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng ở những khu vực khác.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết sau của chúng tôi.


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về địa giới hành chính

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.


Đăng ký biến động đất do thay đổi chứng minh nhân dân

Đăng ký biến động đất do thay đổi chứng minh nhân dân thực hiện như thế nào? Vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.


Nhà nước thực hiện quản lý đất đai thông qua bản đồ địa chính như thế nào?

Nhà nước thực hiện quản lý đất đai thông qua bản đồ địa chính như thế nào? Mời các bạn tham khảo trong bài viết sau đây của Luật Đại Kim chúng tôi.


Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở

Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở là nội dung chính trong bài viết sau đây của chúng tôi.


Dịch vụ nổi bật