Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về địa giới hành chính

Cập nhật | Số lượt đọc: 1634

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư. Luật sư cho em hỏi: Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính? Quy định của Luật đất đai 2013 về cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về địa giới hành chính có thay đổi gì so với Luật đất đai 2003? Tại sao cần có sự thay đổi đó? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư Luật Đại Kim xin tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 29 Luật đất đai 2013 quy định về giải quyết tranh chấp địa giới hành chính như sau:

Tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính do Ủy ban nhân dân của các đơn vị hành chính đó cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết được quy định như sau:

– Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chính phủ trình Quốc hội quyết định;

– Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn thì Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp địa giới hành chính.

Quy định trên về giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính đã được chuyển từ Mục 2 Chương VI về giải quyết tranh chấp của Luật đất đai 2003 sang Mục 1 Chương III Luật đất đai 2013, nằm trong các quy định cụ thể của quản lý hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Điều 137 Luật đất đai 2003, nếu Uỷ ban nhân dân của các đơn vị có liên quan không nhất trí được về phương án giải quyết hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì:

– Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì do Quốc hội quyết định;

– Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn thì do Chính phủ quyết định.

Tranh chấp về địa giới hành chính thì ai có thẩm quyền giải quyết?

Như vậy, Luật đất đai 2013 có 2 sự điều chỉnh xung quanh quy định này:

– Cơ quan có thấm quyền sẽ giải quyết trên cơ sở được Chính phủ trình.

Luật đất đai 2003 chỉ quy định về thẩm quyền của các cơ quan giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính nên có thể hiểu trực tiếp là các địa phương có liên quan sẽ trực tiếp đệ trình vụ việc có tranh chấp về địa giới lên Quốc hội, hoặc Chính phủ mà không cần qua bất kỳ cơ quan trung gian nào vấn đề đặt ra là cần có một “bộ phận” đứng ra tổng hợp, xác thực thông tin mà các ủy ban nhân dân liên quan đến vụ việc cung cấp. Bộ phận này cũng cần phải có chuyên môn hoạt động nhất định trong quản lý hành chính nhà nước để có thể tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết cho cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, quy định bổ sung của Luật đất đai 2013 là rất cần thiết và sự tham gia của Chính phủ là hoàn toàn phù hợp với vai trò này.

– Thẩm quyền giải quyết trong trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn thuộc về ủy ban thường vụ Quốc hội, thay vì Chính phủ theo quy định trước đây.

Xuất phát điểm cho sự sửa đổi này của Luật đất đai 2013, trước hết phải đề cập đến điểm mới của Hiến pháp 2013 về thẩm quyền quyết định địa giới hành chính. Hiến pháp 2013 được thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014. Điều 74 Hiến pháp 2013 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó, khoản 8 quy định ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền “Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Thẩm quyền trên được chuyển từ Chính phủ sang ủy ban thường vụ quốc hội – cơ quan thường trực của Quốc hội. Thực tế, điều chỉnh địa giới hành chính là vấn đề không chỉ liên quan đến việc thay đổi các điểm, đường, mốc địa giới mà còn liên quan đến nhân lực, tài lực, thậm chí có thể phải tổ chức lại bộ máy chính quyền… khi triển khai thực hiện. Chính vì vậy, quyết định về địa giới hành chính phải do Quốc hội thực hiện.

Cụ thể, Hiến pháp và Luật đất đai quy định Quốc hội có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đối với cấp tỉnh. Còn đối với cấp dưới cấp tỉnh, thẩm quyền này nên thuộc về ủy ban thường vụ Quốc hội hay Chính phủ là hợp lý? Xét về sự tương quan thẩm quyền, cùng là thẩm quyền điều chỉnh địa giới nhưng theo quy định của Luật đất đai 2003, đối với cấp tỉnh thì thấm quyền thuộc về cơ quan lập pháp – Quốc hội, nhưng đối với cấp dưới cấp tỉnh thì thẩm quyền lại thuộc về Cơ quan hành pháp – Chính phủ.

Trong khi đó, ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, với cơ cấu thành phần gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên làm việc theo chế độ chuyên trách, không đồng thời là thành viện Chính phủ. Đây là một cơ cấu nằm trong tổ chức của Quốc hội hoạt động thường xuyên, có quyền quyết định các vấn dề, chính sách quan trọng trong thời gian Quốc hội không họp. Vì vậy, nếu trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp liên quan đến địa giới hành chính của cấp dưới cấp tỉnh thể hiện sự họp lý hơn so với việc trao thẩm quyền này cho Chính phủ.

Trên cơ sở đệ trình của Chính phủ, ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ quyết định giải quyết trong trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính của cấp dưới cấp tỉnh là một quy trình kết hợp được sự tham gia của cả cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp, sẽ là cơ sở cho những quyết định điều chỉnh địa giới chặt chẽ hơn và có hiệu quả hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký biến động đất do thay đổi chứng minh nhân dân

Đăng ký biến động đất do thay đổi chứng minh nhân dân thực hiện như thế nào? Vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.


Nhà nước thực hiện quản lý đất đai thông qua bản đồ địa chính như thế nào?

Nhà nước thực hiện quản lý đất đai thông qua bản đồ địa chính như thế nào? Mời các bạn tham khảo trong bài viết sau đây của Luật Đại Kim chúng tôi.


Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở

Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở là nội dung chính trong bài viết sau đây của chúng tôi.


Các phương pháp định giá đất được áp dụng trong những trường hợp nào?

Các phương pháp định giá đất được áp dụng trong những trường hợp nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ quan nào? Các thông tin về vấn đề này ra sao mời các bạn cùng theo dõi tại bài viết sau đây của Luật Đại Kim.


Dịch vụ nổi bật