Cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 1727

Cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ quan nào? Các thông tin về vấn đề này ra sao mời các bạn cùng theo dõi tại bài viết sau đây của Luật Đại Kim.

Câu hỏi:

Tôi hiện nay đang tìm hiểu về pháp luật đất đai. Luật sư cho tôi hỏi: Theo pháp luật hiện hành, cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất? Xin cám ơn và mong nhận được câu trả lời sớm nhất từ luật sư!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư Luật Đại Kim xin tư vấn như sau:

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Vấn đề thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật đất đai 2013 cơ bản kế thừa nội dung này trong Luật đất đai 2003, theo đó về thẩm quyền được quy định tuân theo nguyên tắc: Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tuy nhiên, trong nội dung này, Luật đất đai 2013 ghi nhận một sổ điểm mới như sau (Điều 45):

Thứ nhất: Quy định việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Nội dung này nhằm xác định giao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh – hai hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mới theo Luật đất đai 2013. Và việc quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đối với công tác này.

Thứ hai: Luật đất đai 2013 đã xác định vai trò của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, Luật đất đai 2013 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt; Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Như vậy, quy định múi này nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, vai trò của Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bởi vậy, quy định này cũng nhằm nâng cao vị thế của nhân dân trong việc quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ ba, Luật đất đai 2013 bổ sung quy định “ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện” (khoản 3 Điều 45). Quy định mới này đã nâng cao trách nhiệm trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Quy định về giá đất trong Luật Đất đai 2013

Giá đất và xác định giá đất theo quy định pháp luật được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 2013 có một vài điểm mới đáng chú ý sau:


Thủ tục thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở, GCN quyền sở hữu công trình xây dựng

Thủ tục thu hồi, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm những bước nào? Vui lòng theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.


Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.


Tư vấn xác định giá đất trong Luật Đất đai 2013

Tư vấn xác định giá đất trong Luật Đất đai 2013 là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy có những điểm gì cần lưu ý, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau.


Điểm mới về hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Điểm mới về hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là gì? Hãy cũng tham khảo bài viết của Luật Đại Kim chúng tôi.


Dịch vụ nổi bật