Nhà nước có những khoản thu nào từ đất đai?

Cập nhật | Số lượt đọc: 1549

Nhà nước có những khoản thu nào từ đất đai? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Câu hỏi:

Tôi là Hoàng Mạnh Đạt, khi sử dụng đất tôi thấy mình phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ tài chính. Vậy tôi muốn biết pháp luật quy định như thế nào về các khoản thu tài chính từ đất đai? Tôi xin cảm ơn

Trả lời:

Luật Đại Kim xin được giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai của bạn như sau:

Nhà nước có những khoản thu tài chính nào từ đất đai?

Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nhà nước có những khoản thu tài chính từ đất đai sau đây:

1.   Tiền sử dụng đất: Người sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất (sau đây viết tắt là Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

2.   Tiền thuê đất: Người sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

3.   Thuế sử dụng đất: Người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất hàng năm theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4.   Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất: Người có thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Tùy thuộc vào chủ thể phải nộp thuế mà việc nộp thuế sẽ áp dụng theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hoặc Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

5.   Tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai.

6.   Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sứ dụng đất đai.

7.   Phí và lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai.

Ví dụ: Phí đo đạc và lập bản đồ địa chính; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Lệ phí địa chính theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phi và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013), hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ’phí trước bạ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013).

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Những trường hợp nào Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Những trường hợp nào Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật Đại Kim để hiểu rõ hơn về vấn đề này.


Bồi thường di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất

Bồi thường di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất được cơ quan và tổ chức có liên quan thực hiện như thế? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết của chúng tôi.


Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết sau của chúng tôi.


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về địa giới hành chính

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.


Đăng ký biến động đất do thay đổi chứng minh nhân dân

Đăng ký biến động đất do thay đổi chứng minh nhân dân thực hiện như thế nào? Vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.


Dịch vụ nổi bật