Trường hợp thu hồi đất không được bồi thường tài sản với đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 1130

Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường tài sản với đất là những trường hợp gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Điều 92 Luật đất đai 2013 quy định những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất gồm:

Thứ nhất: Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và các điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai 2013. Cụ thể là các trường hợp:

– Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

– Người sử dụng đất cổ ý hủy hoại đất;

– Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật đất đai 2013 mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

– Đất được Nhà nước giao đế quản lý mà để bị lấn, chiếm;

– Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng hoặc không đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

Thứ hai, tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quar nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Như vậy với ba trường hợp trên thì khi chủ sở hữu quyền sử dụng đất không được bồi thường khi đất bị thu hồi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Quy định về trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Quy định về trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa là gì? Mời các bạn cùng tham khảo trong bài viết sau đây của Luật Đại Kim.


Diện tích đất ở trong khuôn viên thửa đất có vườn, ao

Diện tích đất ở trong khuôn viên thửa đất có vườn, ao được xác định như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo trong bài viết sau đây của Luật Đại Kim.


Sự điều chỉnh về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cần tuân thủ những nguyên tắc nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.


Phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như thế nào? Cùng Luật Đại Kim theo dõi trong bài viết sau đây.


Chủ thể được phép sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất

Chủ thể được phép sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất bao gồm những ai? Vui lòng cùng theo dõi bài viết sau đây của Luật Đại Kim.


Dịch vụ nổi bật