Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1338

Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin dự án đầu tư...

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với
 thành lập doanh nghiệp/ hoặc Chi nhánh)

[01]                               Kính gửi:

[02]  Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư : (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

[11]  1. Tên dự án đầu tư:

[12]  2. Địa điểm: .......................................... ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]  3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]  4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]  Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]  5. Thời hạn hoạt động:

[17]  6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]  7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

    8. Nhà đầu tư cam kết:

a. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

b. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

..........., ngày ......tháng ......năm.........

[19]                                                 NHÀ ĐẦU TƯ

[20]  Hồ sơ kèm theo:

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin doanh nghiệp, thông tin nhà đầu tư...


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư...


Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để báo cáo về vốn đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, nước tiếp nhận vốn đầu tư, số vốn đầu tư...


Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung đề nghị điều chỉnh, nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh... 


Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài là mẫu văn bản với nội dung các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo với ngân hàng Nhà nước về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin ngân hàng, nội dung chi tiết báo cáo...


Dịch vụ nổi bật