Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1314

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư...

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư như sau:

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

          Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố….)

Những người ký dưới đây trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố…) đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

I. Chủ đầu tư:

1. Tên công ty…………………………..............................................................................

2. Đại diện được uỷ quyền:……………………………........................................................

- Họ, tên, năm, sinh…................................……. quốc tịch .......................………………..

- Số hộ chiếu………………. Ngày cấp ………………… Nơi cấp …....................................

- Chức vụ …………….................................................................................……………..

- Địa chỉ thường trú: ...................................................................………………………….

3. Trụ sở chính: ............................................................................................………….

Điện thoại…….......................…Telex........................................…… Fax….................…

4. Nghành kinh doanh chính ...................................................................………………..

5. Cấp giấy phép thành lập Công ty: .................................................………………………

- Đăng ký tại:…………...........................…………. Ngày ........................................……..

- Vốn đăng ký: .....................................................................................………………….

(Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư)

II. Doanh nghiệp xin thành lập

1. Tên gọi của doanh nghiệp

- Tên tiếng Việt …................................................................................................………

- Tên tiếng Anh: ..................................................................................……………………

2. Hình thức đầu tư: (100% vốn nước ngoài; Liên Doanh; Hợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng).

3. Mặt bằng địa điểm và xây dựng – kiến trúc

- Địa chỉ (xã huyện, tỉnh), ranh giới và / hoặc toạ độ địa lý của địa điểm dự án (kèm theo bản vẽ)

- Diện tích mặt đất, mặt nước, mặt biển sử dụng cho dự án và mức tiền thuê đất.

- Nguồn gốc khu đất và trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng trên cơ sở thoả thuận với UBND tỉnh, thành phố.

- Sơ đồ tổng mặt bằng (kèm theo bản vẽ)

4. Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp:

5. Mục tiêu, phạm vi hoạt động chính của doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

6. Vốn đầu tư:

6.1 Tổng vốn đầu tư dự kiến…………..USD, trong đó:

- Vốn cố định…………………USD, bao gồm:

+ Nhà xưởng…………..m2, trị giá………………….USD

+ Văn phòng…………….m2, trị giá……………….USD

+ Máy móc, thiết bị:………………………. USD

+ Vốn cố định khác:……………………….. USD

- Vốn lưu động:……………………… USD

6.2 Nguồn vốn:

Tổng số:……………………… USD, trong đó:

- Vốn pháp định (hoặc vốn góp):……………… USD, trong đó:

+ Bên/ các bên Việt Nam góp:……………… USD, gồm

* Tiền……………………USD

*  Tài sản khác…… tương đương……………USD

+ Bên/ các bên nước ngoài góp:………………. USD, gồm:

* Tiền nước ngoài:…………. USD

* Thiết bị, máy móc, vật tư………… trị giá USD

* Vốn khác gồm:………………… trị giá USD

- Vốn vay:….. USD. Nêu rõ trách nhiệm Bên dàn xếp vốn vay, các điều kiện vay trả, bảo lãnh.

7. Danh mục các sản phẩm chủ yếu và dự kiến tỷ lệ xuất khẩu:

Tên sản phẩm

Đơn vị

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm sx ổn định

 

 

Tổng số

Tỷ lệ

(%)

XK

Tổng số

Tỷ lệ

 (%)

XK

Tổng số

Tỷ lệ

(%)

XK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quy trình công nghệ chủ yếu: trình bày rõ quy định công nghệ hoặc sơ đồ quy trình công nghệ chủ yếu.

9. Danh mục, máy móc thiết bị

Tên thiết bị

 

Đặc tính kỹ thuật chính

Số lượng

Ước giá

Giá trị

  1. Thiết bị sản xuất
  2. Thiết bị phụ trợ
  3. Thiết bị vận chuyển
  4. Thiết bị văn phòng

 

 

 

 

Ghi chú: Nếu là thiết bị đã qua sử dụng, thì cần bổ sung, năm sản xuất, đánh giá chất lượng và giá trị còn lại, các biện pháp tân trang, sửa chữa, và nâng cấp sẽ được áp dụng. Biên bản giám định máy móc, thiết bị (nếu có).

10. Môi trường: Cam kết thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường và các quy định của Nhà nước Việt Nam.

11. Các nhu cầu cho sản xuất.

- Nhu cầu về lao động năm sản xuất ổn định, trong đó chia ra tổng số người Việt Nam và người nước ngoài

- Nhu cầu về điện vào năm sản xuất ổn định:………….. KW/ năm

- Nhu cầu về nước vào năm sản xuất ổn định:…………… m3/ ngày đêm

- Nhu cầu về nguyên liệu chính vào năm sản xuất ổn định

Tên nguyên liệu

Số lượng

Ước giá

Dự kiến nguồn cung cấp (nhập khẩu, nội địa)

 

 

 

 

12. Tiến độ thực hiện dự án (kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư)

- Hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: tháng thứ…..

- Khởi công xây dựng: tháng ………..

- Vận hành thử: tháng thứ…………..

- Sản xuất thương mại: tháng thứ…………………..

13. Cân đối ngoại tệ của dự án:……..

14. Kiến nghị về ưu đãi:…………

III. Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự chung thực và sự chính xác của nội dung đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư.

IV. Các tài liệu gửi kèm theo Đơn này gồm:

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu Hợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng): Hợp đồng liên doanh và Điều lệ liên doanh (nếu là Doanh nghiệp liên doanh); Điều lệ doanh nghiệp (nếu là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài). Những tài liệu nêu trên đựoc lập theo mẫu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo công văn 1611/BKH- VPTĐ ngày 18 tháng 3 năm 1997.

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (Chứng nhận của Ngân hàng được báo cáo hoạt động tài chính trong hai năm gần nhất);

3. Các hồ sơ quy định tại ..........................................................

 

Bên (các Bên) Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)

Lập tại ,ngày……..tháng…..năm...

Bên (các Bên) nước ngoài

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để báo cáo về vốn đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, nước tiếp nhận vốn đầu tư, số vốn đầu tư...


Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung đề nghị điều chỉnh, nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh... 


Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài là mẫu văn bản với nội dung các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo với ngân hàng Nhà nước về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin ngân hàng, nội dung chi tiết báo cáo...


Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mới nhất

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nội dung và cơ sở pháp lý tổ chức đấu thầu, quá trình tổ chức và kết quả đấu thầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu tại đây.


Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản tờ trình được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nhà thầu, phần công việc thực hiện. Mẫu tờ trình được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Dịch vụ nổi bật