Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Cập nhật | Số lượt đọc: 1546

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi là mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chủ đầu tư dự án. Báo cáo kết thúc giải ngân bao gồm số tiền ngoại tệ, số tiền quy ra Việt Nam đồng, ngày giải ngân....

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

Cơ quan chủ quản:   Phụ lục 06
Chủ dự án:......... Nguồn vốn:  
Tên dự án: ................................................

BÁO CÁO KẾT THÚC RÚT VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam/đồng ngoại tệ

Đơn rút vốn Ngày nhà tài trợ giải ngân Số tiền ngoại tệ Tỷ giá Quy VNĐ Phương thức giải ngân Ghi chú
....            
....            
Tổng năm 20...            
....            
....            
Tổng năm 20...            
....            
....            
Tổng số            
    Ngày ..... tháng ..... năm .....
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

 

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư

Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư là mẫu báo cáo của chủ đầu tư về việc thực hiện vốn đầu tư vào công trình. Mẫu báo cáo được chủ đầu tư gửi tới cơ quan cấp giấy phép đầu tư, nêu rõ tổng vốn đầu tư thực hiện, các nguồn vốn đã sử dụng bao gồm vốn pháp định và số vốn vay... 


Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;...


Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu bảo lãnh đấu thầu là mẫu bảo lãnh của ngân hàng lập ra để đồng ý về việc cho bên mời thầu mượn tiền để bảo lãnh cho nhà đầu tư tham gia dự án đầu thầu lựa chọn nhà chủ đầu tư. Mẫu giấy bảo lãnh nêu rõ thông tin của ngân hàng bảo lãnh, thông tin của bên mời thầu, thông tin của nhà đầu tư.


Mẫu thư mời thầu

Mẫu thư mời thầu là mẫu thư được các bên mời thầu lập ra và gửi tới các nhà chủ đầu tư để mời các chủ đầu tư tham gia buổi thầu dự án mới. Mẫu thư mời nêu rõ nhà chủ đầu tư, thông tin về bên mời thầu, thông tin về dự án, thời gian địa điểm diễn ra buổi thầu, hồ sơ giấy tờ kèm theo khi tham gia thầu.


Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư là mẫu biên bản được lập ra khi có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia và người chứng kiến, thông tin về người bị xử phạt vi phạm hành chính, nội dung vi phạm...


Dịch vụ nổi bật