Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

Cập nhật | Số lượt đọc: 2117

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề kinh doanh...  

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
_________________

…..….., ngày…….tháng……..năm…..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư / Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:………………………………………………….............……

- Trụ sở chính:……………………………………………………………………………...............

- Giấy phép thành lập (Quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh) số ………….. do …… cấp ngày…….tháng…..năm …….

- Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………………………...................

1. Dự định thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất,đổi mới công nghệ với tổng số vốn đầu tư mới tăng thêm là…………….đồng, bằng ………..% vốn đầu tư đã thực hiện (có hồ sơ kèm theo);

Dự án đầu tư mở rộng này đồng thời thuộc loại dự án quy định tại ...................................

2. Nay đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) xem xét, cấp giấy chứng nhận ưu đãi mở rộng đầu tư như sau:

a. Miễn thuế lợi tức trong một năm cho phần lợi nhuận tăng thêm do đầu tư mới tạo ra, kể từ khi công trình đầu tư mới được đưa vào hoạt động;

b. Miễn thuế nhập khẩu cho các máy móc, thiết bị phụ tùng lắp đặt cho dây chuyền sản xuất;

c. Được vay vốn tín dụng trung và dài hạn hoặc vay tín dụng trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;

d. Được vay vốn tín dụng để sản xuất, thu mua hàng xuất khẩu.

đ. Các ưu đãi khác (nếu có):

3. Dự án đầu tư này dự định khởi công ngày.....tháng......năm.... dự định hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày.......tháng......năm.....

4. Cam kết thực hiện đầy đủ và thực hiện đúng các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư như đề nghị trên đây.

                                          Đại diện có thẩm quyền của cơ sở sản xuất kinh doanh
Ký tên và đóng dấu (nếu có)

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư... 


Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp là mẫu đơn xin được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được đầu tư vào khu công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, khu công nghiệp xin được đầu tư... 


Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của cơ quan doanh nghiệp, nội dung đầu tư, số lao động sử dụng... 


Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đầu tư điều chỉnh của cơ quan doanh nghiệp. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin cơ quan cấp giấy chứng nhận, nội dung chứng nhận... 


Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin dự án đầu tư...


Dịch vụ nổi bật