Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1218

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của cơ quan doanh nghiệp, nội dung đầu tư, số lao động sử dụng... 

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

…..(1)…..,ngày…….tháng……..năm…….

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Kính gửi :……………………..(2)…………………….

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:………………………………........................................…

- Trụ sở chính:……………………………………………………….......................................

- Điện thoại:…………………………… Fax:………....................................................……

- Giấy chứng nhận ĐKKD / Giấy phép kinh doanh số ……………. do …… (3) …….. cấp ngày ……..tháng……….năm………

Thực hiện / dự định thực hiện dự án đầu tư...(4)….theo quyết định đầu tư/ Giấy phép đầu tư số…do ….. (5) ….. cấp ngày.........tháng……..năm……….

- Tổng số vốn đầu tư của dự án:………………..triệu đồng.

- Lĩnh vực đầu tư:………………………………………………...........………………………..

- Địa điểm thực hiện dự án:…………………………………………………………............…..

- Yếu tố công nghệ:…………………………………………………………………...........…...

- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………..người.

- Dự định khởi công ngày……..tháng………năm………; hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày………tháng……….năm……….

Đề nghị.............(2)...........cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư với các ưu đãi như sau:

.............................................................................(6)................................................

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện để được hưởng khuyến khích và ưu đãi đầu tư.

                      Người đại diện CSSXKD (7)

Ghi chú:

(1) Ghi địa danh.

(2) Ghi tên cơ quan cấp GCNƯĐ ĐT (UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(3) Ghi tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép kinh doanh.

(4) Ghi tên dự án đầu tư

(5) Ghi tên cơ quan Quyết định đầu tư hoặc cấp Giấy phép đầu tư.

(6) Ghi các kiến nghị cụ thể về mức bảo đảm, trợ giúp và ưu đãi đầu tư cho dự án xin ưu đãi của cơ sở sản xuất kinh doanh.

(7) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyền của CSSXKD và ký tên, đóng dấu (nếu có).

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đầu tư điều chỉnh của cơ quan doanh nghiệp. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin cơ quan cấp giấy chứng nhận, nội dung chứng nhận... 


Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin dự án đầu tư...


Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin doanh nghiệp, thông tin nhà đầu tư...


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư...


Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để báo cáo về vốn đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, nước tiếp nhận vốn đầu tư, số vốn đầu tư...


Dịch vụ nổi bật