Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Cập nhật | Số lượt đọc: 1718

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi là mẫu giấy đề nghị hạch toán, ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chủ đầu tư về dự án của mình. Bao gồm nội dung chi, số tiền rút ra tính theo ngoại tệ và tiền Việt Nam, sự chênh lệch với số đã kiểm soát chi. 

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi là mẫu giấy đề nghị hạch toán, ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chủ đầu tư về dự án của mình. Bao gồm nội dung chi, số tiền rút ra tính theo ngoại tệ và tiền Việt Nam, sự chênh lệch với số đã kiểm soát chi. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 111/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

Tên cơ quan chủ quản
Chủ dự án:............     Mã đơn vị quan hệ ngân sách: Nhà tài trợ/số hiệu khoản vay: Phụ lục số 02
Tên dự án:............. Niên độ: Phiếu đề nghị số:..../(tên nhà tài trợ)/(niên độ ngân sách)

ĐỀ NGHỊ HẠCH TOÁN, GHI THU GHI CHI VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

Nội dung khoản chi/Người thụ hưởng Ngày giải ngân cho người thụ hưởng Số tiền thực rút quy ngoại tệ (tên ngoại tệ) Tỷ giá Quy đổi VND (đơn vị:...đồng) Chênh lệch với số đã kiểm soát chi (nếu có) Nguồn vốn Mục lục NSNN Phương thức giải ngân Ghi chú
ĐTPT Sự nghiệp CVL ĐTPT Sự nghiệp CVL NSTW Hỗ trợ có mục tiêu cho NSĐP
Đơn rút vốn số...                          
.....                            
....                            
Tổng cộng                          
Đơn rút vốn sô......                          
.....                            
.......                            
Tổng cộng:                          
Tổng số:                            

Chương: .........................................................

Loại ...............................................................

Mục ...............................................................

Tiểu mục: Số tiền: (bằng số.../bằng chữ)

Mã CTMT nếu dự án thuộc CTMTQG

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- Tổng vốn cấp phát: ...................................

Trong đó: + ĐTPT: .......................................

+ HCSN: .....................................................

- Tổng vốn vay lại: .......................................

Ngày ..... tháng ..... năm ..... Ngày ..... tháng ..... năm .....
 Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) 
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 
 Cán bộ thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng
(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

Ghi chú: Giấy đề nghị hạch toán cần được lập riêng cho từng khoản tài trợ và từng niên độ ngân sách. Giấy đề nghị hạch toán do Chủ dự án phát hành và đánh số thứ tự.

Trường hợp dự án vay lại theo tỷ lệ thì báo cáo số vốn vay lại theo tỷ lệ để phục vụ đối chiếu.

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền là mẫu bảo lãnh dự thầu cho các đơn vị tham gia dự thầu mua sắm dược liệu và các vị thuốc cổ truyền của các cơ sở y tế. Mẫu bảo lãnh áp dụng cho cả nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh. 


Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi là mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chủ đầu tư dự án. Báo cáo kết thúc giải ngân bao gồm số tiền ngoại tệ, số tiền quy ra Việt Nam đồng, ngày giải ngân....


Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư

Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư là mẫu báo cáo của chủ đầu tư về việc thực hiện vốn đầu tư vào công trình. Mẫu báo cáo được chủ đầu tư gửi tới cơ quan cấp giấy phép đầu tư, nêu rõ tổng vốn đầu tư thực hiện, các nguồn vốn đã sử dụng bao gồm vốn pháp định và số vốn vay... 


Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;...


Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu bảo lãnh đấu thầu là mẫu bảo lãnh của ngân hàng lập ra để đồng ý về việc cho bên mời thầu mượn tiền để bảo lãnh cho nhà đầu tư tham gia dự án đầu thầu lựa chọn nhà chủ đầu tư. Mẫu giấy bảo lãnh nêu rõ thông tin của ngân hàng bảo lãnh, thông tin của bên mời thầu, thông tin của nhà đầu tư.


Dịch vụ nổi bật