Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1376

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thực hiện dự án đầu tư của mình. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin về dự án đăng ký thực hiện.

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư như sau:

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: …….. (ghi tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

Sau khi nghiên cứu danh mục dự án được công bố ngày ….. trên ….. (ghi ngày công bố và phương tiện phát hành), chúng tôi:

Tên nhà đầu tư: ..................................................................................................

Quốc tịch: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................... (ghi địa chỉ trụ sở chính)

Địa chỉ liên lạc: ………….…..; Số điện thoại: ................................; Thư điện tử (e-mail): ...................................... đăng ký tham gia thực hiện dự án .................. (ghi tên dự án và số thứ tự trong danh mục dự án đã công bố).

  ......., ngày....tháng...năm...
                      Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với liên danh dự thầu, phải ghi rõ tên/quốc tịch của tất cả các thành viên thuộc liên danh; trường hợp đấu thầu quốc tế, phải ghi rõ quốc tịch của nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu nguồn vốn đầu tư

Mẫu nguồn vốn đầu tư là mẫu bản nguồn vốn đầu tư được lập ra để ghi chép thông tin về nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Mẫu bảng nêu rõ thông tin nguồn vốn, số dư đầu quý, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ...


Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề kinh doanh...  


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư... 


Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp là mẫu đơn xin được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được đầu tư vào khu công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, khu công nghiệp xin được đầu tư... 


Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của cơ quan doanh nghiệp, nội dung đầu tư, số lao động sử dụng... 


Dịch vụ nổi bật