Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thì có cần được cấp phép không?

Cập nhật | Số lượt đọc: 1859

Luật Đại Kim tư vấn và giải đáp một số câu hỏi của khách hàng trong lĩnh vực đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích đất trang tại... theo quy định của pháp luật hiện hành:

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghệp ?

Thưa luật sư! Hiện tại tôi đang có một mảnh đất diện tích 240m2 là đất nông nghiệp, tôi đã xin chuyển đổi 60m2 đất ở, bây giờ tôi muốn tiếp tục chuyển đổi thêm 40m2 đất ở để có đủ 100m2 đất ở để xây nhà, vậy tôi có thể chuyển đổi được không?

Trả lời:

Do bạn đã chuyển mục đích 60m2 đất thành đất ở trước đây nên nếu hiện tại bạn muốn tiếp tục chuyển thêm 40m2 để có đủ 100m2 đất để xây nhà thì vẫn có thể chuyển được. Tuy nhiên để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì bạn cần phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

 Nếu đáp ứng đủ các điều kiện phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm và được cấp phép thì bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chuyển mục đích sử dụng đất thành đất trồng cây lâu năm ?

Xin chào luật sư, mong luật sư giải đáp giúp tôi 1 vấn đề sau. Gia đình tôi có 2.5 sào đất trồng lúa nhưng vì diện tích ruộng này ở cạnh gò đồi và cũng gần nhà vừa khó khăn về nguồn nước vừa bi gia súc gia cầm phá hoại nên gia đình tôi đã chuyển qua (trồng cây hàng năm) cụ thể là trồng mía tím được 4 năm nay, gia đình tôi có ý định chuyển đổi trồng (cây lâu năm) vậy gia đình tôi có phải xin cấp phép chuyển đổi diện tích đất nói trên không ? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định về phân loại đất như sau:

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;

3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Như vậy căn cứ theo quy định trên, dù gia đình bạn trồng lúa, trồng mía hay trồng cây lâu năm khác thì mảnh đất đó vẫn được sử dụng vì mục đích nông nghiệp. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 57  Luật đất đai 2013 thì trong trường hợp gia đình bạn đang trồng loại cây lâu năm không phải lúa mà muốn chuyển sang trồng cây hằng năm thì sẽ không cần phải được cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hỏi về nội dung chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư ?
Dear các Anh Chị! Nhà có mua 1 thửa đất diện tích 1000m đang sử dụng là đất nông nghiệp. Có gấy chuyển nhượng do UBND xã chứng nhận. Bây giờ Em muốn chuyển sang đất thổ cư hay không? Nếu chuyển được thì em cần phải làm các thủ tục và hồ sơ như thế nào! Rất mong được sự giúp đỡ của các Anh Chị!

Trả lời:

Để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì trước hết bạn cần phải được sự cho phép của cơ quan tài nguyên và môi trường. Nếu việc chuyển mục đích sử dụng đất không ảnh hưởng đến quy hoạch hàng năm của xã, huyện,... thì bạn sẽ được cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với mảnh đất này. 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường, bao gồm: 

+ Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày ( không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và sửa đổi bổ sung hồ sơ).

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang trang trại ?

Gia đình tôi có thửa đất rộng 3600m vuông bao gồm ruộng của gia đinh và ruộng đổi của các hộ khác, chủ yếu là đất trồng lúa kém hiệu quả. Nay gia đình tôi muốn chuyển số diện tích đó sang làm trang trại nhưng khi lên hỏi UBND xã thi xã trả lời là khu đất đó huyện quy hoạch làm cụm công nghiệp và làng nghề. Mặc dù khu đất đó nằm sát khu trang trại của xã bên cạnh. Xin luật sư tư vấn giúp tôi phải làm thế nào để gia đình tôi chuyển được số diện tích đó sang trang trại. Xin chân thành cảm ơn.

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

"...2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này..."

 Như vậy, đất trong quy hoạch vẫn có thể chuyển mục đích sử dụng đất nếu thuộc trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, (bao gồm các quyền quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật dất đai 2013 như quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất,...). Tuy nhiên, nếu huyện đã có kế hoạch cụ thể làm cụm công nghiệp và làng nghề tại khu đất đó thì gia đình bạn không thể thực hiện quyền chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này.

Chuyển mục đích quyền sử dụng đất lúa sang trang trại, trồng câu lâu năm ?

Gia đình tôi có khoảng 1000 m2 đất nông nghiệp trồng lúa thuộc ruộng đất quỹ I của nhà nước cấp. Hiện nay do nhu cầu chúng tôi muốn chuyển diện tích đất đó sang đất trang trại trồng cây lâu năm. Xin quí công ty tư vấn giúp chúng tôi có được chuyển đổi không ? Trình tự chuyển đổi và thủ tục thế nào ? Phí chuyển đổi là bao nhiêu và đất đó có được cấp sổ đỏ không ? Trân trọng cảm ơn !

Trả lời:

Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp mảnh đất của gia đình bạn không nằm trong quy hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện thì bạn có thể thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên để chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thì bạn cần được sự cho phép của cơ quan tài nguyên và môi trường. Nếu được cho phép thì bạn nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường, bao gồm:

+ Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   Về nghĩa vụ tài chính thì pháp luật quy định như sau: Nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp: Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở.

Trên đây là tư vấn của Luật Đại Kim .Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 0948 596 388  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Đại Kim

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai hay không ?

Luật Đại Kim tư vấn và giải đáp quy định của Luật Đất đai năm 2013 về các vấnd đề: Chuyển nhượng đất hình thành trong tương lai, chuyển nhượng đất không có sổ đỏ, chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay... và các vấn đề pháp lý khác liên quan.


Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? thủ tục tách thửa ? mức thuế/phí phải nộp ?

Kính gửi Công ty Luật Đại Kim, mong Quý Công ty tư vấn cho tôi một việc như sau: Năm 1999, bố mẹ tôi có khai hoang 1 mảnh đất 300m2 tại khu vực ven đồng của xã để sử dụng vào mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng kinh tế gia đình. Hiện nay, mảnh đất đó một mặt giáp ranh với khu dân cư, một mặt vẫn giáp cánh đồng hoang hóa.


Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở khi không có chứng từ đóng thuế ?

Thưa luật sư, Xin hỏi luật sư: Tôi có mảnh đất do ông nội để lại, đất khai hoang trước năm 1987, nhưng chưa làm sổ đỏ được. Khi bố tôi mất thừa kế cho tôi. Tôi đi làm sổ đỏ thì ủy xã yêu cầu tôi phải có biên bản đóng thuế đất từ trươc tới nay. Như vậy đúng hay sai? Cảm ơn!


Tư vấn cấp sổ đỏ và thủ tục làm hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật ?

Xin chào luật sư, Tôi có mua 01 căn nhà tại p.Bình Trị Đông B, q.Bình Tân, TpHCM từ năm 2011 nhưng nhà chỉ có sổ đỏ (chứng nhận quyền sử dụng đất). Hiện nay, khu vực này đã xóa qui hoạch và cho phép các hộ dân làm sổ hồng đại trà nhưng chỉ là những hộ đã xây nhà trước tháng 7/2006. Nhà tôi xây dựng năm 2010, vậy tôi có làm sồ hồng được không và nếu làm được thì tôi sẽ làm như thế nào? Kính mong nhận được sự tư vấn từ luật sư, tôi vô cùng biết ...


Chuyển nhượng phần đất nằm trong dự án hơn 10 năm chưa triển khai có vi phạm pháp luật không ?

Chào luật sư, tôi đang có một vấn đề thắc mắc cần luật sư tư vấn như sau: Một người đã chuyển nhượng cho tôi 1 miếng đất, tuy nhiên miếng đất này nằm trong 1 dự án đã có hơn 10 năm (nhưng chưa triển khai). Vậy việc chuyển nhượng này có đúng pháp luật hay không?


Dịch vụ nổi bật